Osavõtuavaldus Vabariikliku kooliteatrite festival “Kuldkalake”

14-01-2022

Osavõtuavaldus Vabariikliku kooliteatrite festival “Kuldkalake 2022”  (PDF, WORD)

2022 Kuldkalake avaldus ru pdf  pdf1

2022 Kuldkalake avaldus ee pdf   pdf1

2022 Kuldkalake avaldus ru Word

2022 Kuldkalake avaldus ee Word

 

Tellimisavaldus

XXXI Vabariikliku kooliteatrite festivali «Kuldkalake 2022» osaluses

 

Kollektiivi nimetus  

Koolilt /asutuselt  

Registreerimisnumber (teistest linnadest)  

Linn  

Aadress, postiindeks  

Kontakttelefon / E-post  

Kollektiividele, kes tulevad teistest linnadest  

Kes tasub festivali sissemaksu (organisatsiooni nimetus või füüsilise isiku isikukood)  

__________________________________________________________________________

Organisatsiooni registreerimise number või füüsilise isiku isikukood  

Aadress, telefon, organisatsiooni või füüsilise isiku e-post  

Etenduse nimetus  

Lavastuse autor, näitepala (autori nimi ja perekonnanimi)  

Žanr (dramaatiline, muusikaline, plastiline, estraadi jne)  

Etenduse kestvus  

Dekoratsioonide paigaldamise ja mahavõtmise aeg  

Režissöör vastutab informatsiooni eest, mis on seotud etenduse kestvuse, dekoratsioonide paigaldamise ajaga   ___________________________________________________________________

Vaatajate vanus (umbes: 1. – 4. klassini)  

Režissööri ees- ja perekonnanimi  

Kontaktandmed /Е-post  

Lisainfo, soovid:  

 

Etendusest osalejate täpne nimekiri (nimi, perekonnanimi, klass, roll).

Nimi Perekonnanimi Klass Roll