Narva Kultuurimaja Rugodiv

 

Kutsume Teid Kultuurimaja loomingulistesse kollektiividesse

Liituge meiega Facebook´is

Liituge meiega YouTube´s

Liituge meiega Twitter

Info – vaht: Tel. (+372) 35 73404

Info e-post: kmrugodiv@mail.ru

016

Kultuurimaja “Rugodiv” teave kodulehele ja kultuurimaja sotsiaalsele võrgustikule jätta sellesse kausta aadressil Narva, Puškini 8, või saata e-mailile: rugodiv@estpak.eenarvarugodiv@mail.ru


Kaitse end ja oma lähedasi!

20200327 Koroonavalem ееveb


Oluline info Vabariigi Valitsuselt eriolukorra piirangute kohta

Hea Eesti inimene!

Alates 12. märtsist 2020 kehtib Eestis Vabariigi Valitsuse otsusel eriolukord, et tõkestada koroonaviiruse levikut. 24. märtsil võttis valitsus vastu täiendavad meetmed viiruse leviku piiramiseks.

Alates 25. märtsist:

  • tuleb avalikes kohtades ja siseruumides (v.a. kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2-meetrist vahet. Avalike kohtade alla kuuluvad mh mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad.
  • võib avalikus kohas koos viibida kuni 2 inimest. Piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele peredele ning inimestele, kes täidavad avalikke ülesandeid.

Alates 27. märtsist:

  • jäävad kaubanduskeskustes avatuks vaid hädavajalikud poed ja teenused. Avatuks jäävad seal asuvad toidupoed, apteegid, sideettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid. Kaubanduskeskuste söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük. Kõigi avatuks jäävate poodide ja teeninduspunktide sisse- ja väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu.
  • ei tohi söögikohad ja baarid olla avatud kauem kui kl 22ni (v.a. toidu kaasamüük ja kojuvedu).
  • on suletud meelelahutus- ja lõbustuskohad.

Piirangud vaadatakse üle kahe nädala möödumisel.

Eriolukorra meetmete järgimine on iga inimese kohustus. Ainult nii kaitseme koroonaviiruse eest iseend ja oma lähedasi ning kõige haavatavamat osa Eesti elanikkonnast: meie vanemat põlvkonda ja krooniliste haigustega inimesi.

Küsimuste korral vaata kriis.ee või helista 1247.

Kaitse end ja oma lähedasi!

Vabariigi Valitsus


STOPP!

20200326 Info veb


16.03.2020 käskkiri 2851

NARVA LINNAVALITSUS
KÄSKKIRI

Narva
16.03.2020 nr 2851

13.03.2020 käskkirja nr 2787
,,COVID-19 leviku tökestamise meetmed
Narva linna asutustes” muutmine

Haldusmenetluse seaduse 64 lg I ja 68 lg 2 alusel

muuta 13.03.2020 käskkirja nr 2787 ,,COVID-I9 leviku tökestamise meetmed Narva
linna asutustes”, muutes käskkirja punkti 4 ning täiendades käskkirja punktiga 71
järgmiselt:

,,4. Huvikoolides peatada alates 16. märtsist huvitegevus ja huvihariduse andmine,
välja arvatud juhul, kui see on vöimalik kaugöppel, ning peatada Narva Noortekeskuse
läbiviidavad tegevused. Huvitegevuse ja huvihariduse andmise peatamise ajal
öppetasu ei vöeta.”
,, 71. Inimeste elu ja tervise ning avaliku huvi kaitseks asutuste juhtidel kaaluda
töötajate tööhoones viibimise vajadust ja kodus töötamise võimalusi.”

Aleksei Jevgrafov
linnapea


16.03.2020

Saadame Teile valitsuse poolt kinnitatud eriolukorra meetmeid, mis puudutavad ka huviringide ja treeningute õppekorraldust:

Distantsõppe perioodil peavad olema peatatud huviringid ja treeningud, välja arvatud kui tegevust saab jätkata kaugõppel. Samuti peavad olema peatatud noortekeskuste ja noortelaagrite tegevus.
https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kinnitas-eriolukorra-meetmed

Need meetmed kehtivad kuni korralduse muutmiseni. Abinõude vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala tagant.
Jälgime ka edaspidi valitsuse poolt kehtestavaid juhiseid.

Anastassia Yakovleva
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
359 9259


13.03.2020 Avalike ürituste läbiviimine on keelatud

Avalike ürituste läbiviimine on keelatud
Pöörame Teie tähelepanu sellele, et vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele ja seoses Eesti Vabariigis eriolukorra kehtestamisega ja koroonaviiruse ennetamisega on keelatud kõik avalikud kogunemised, sh üritused ja kontserdid.
Lisainfo on kättesaadav Narva linna veebilehelt: http://www.narva.ee/ee/linnakodanikule/page:12600

Austusega
Anastassia Yakovleva
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna
Peaspetsialist
tel. 359 9259
anastassia.yakovleva@narva.ee


Vabariigi Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 1. Maini

Vabariigi Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 1. Maini

http://www.narva.ee/ee/linnakodanikule/page:12600
Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.
Elukorralduse muutus puudutab muu hulgas koole, kultuurielu ja laevareise. Korraldada ei tohi avalikke üritusi.
“Valitsuse absoluutne prioriteet on kaitsta kujunenud olukorras Eesti inimeste tervist,” rõhutas peaminister Jüri Ratas. “Eriolukord on vajalik, et Eestis kõige tõhusamalt koroonaviiruse leviku vastu seista. Riik peab saama kodanikele anda selgeid ja vajadusel kohustuslikke korraldusi, mis aitaksid viiruse levikule piir panna.”
Peaminister lisas, et üksnes riigi tegevusest kriisist ülesaamiseks enam ei piisa. “Oleme jõudnud olukorda, kus iga inimene peab panustama rahvatervise kaitseks. Mõistan ebamugavust, mida eriolukorra väljakuulutamine meile kõigile tekitab, kuid kaalul pole ainult inimeste tervise, vaid ka elude kaitse.”
Samuti ütles Jüri Ratas, et kuna viiruse levik on kompleksne nähtus, millel on mõju paljudele erinevatele Eesti eluvaldkondadele, siis nõuab sellega tegelemine erakorralisi meetmeid. “Rahvatervise kõrval on eelkõige oluline tagada viiruse levikuga seotud majanduse probleemidega seotud olukordade tõhus ja operatiivne lahendamine,” lausus peaminister.
“Viiruse levikust põhjustatud hädaolukorda ei ole võimalik enam lahendada ilma hädaolukorra seaduses sätestatud juhtimiskorraldust rakendamata,” lisas ta.
Ettepaneku kuulutada välja eriolukord tegi valitsuskomisjon, mida juhib peaminister. Valitsuskomisjon koguneb uuele istungile reedel, 13. märtsil.

Eriolukord puudutab järgnevat:

Avalikud kogunemised
Keelatud on kõik avalikud kogunemised.

Õppetöö haridusasutustes
Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb koolides peatada tavapärane õppetöö ning viia see üle kaug- ja koduõppevormile.
Kõikides algkoolides, põhikoolides, gümnaasiumides, kutsekoolides, kõrgkoolides ja ülikoolides valmistada ette 13. märtsil asutusesisene infopäev, kus jagatakse juhiseid ja materjale õppetöö edasiseks korraldamiseks.
Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.
Erivajadustega õppurite haridusasutuste õppetööd käsitletakse eraldi.
Lasteaedade ja lastehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab kohalik omavalitsus või muu lasteaia pidaja.
Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb peatada huvihariduse andmine.
Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel.

Piir ja rahvusvaheline reisilaevaliiklus
Piiriületuspunktides kehtestatakse sanitaarkontroll tuvastamaks inimeste koroonaviiruse haigussümptomeid.
Samuti peavad inimesed riiki sisenemisel hakkama täitma ankeete, et oleks võimalik kindlaks teha nende viibimise päritolu.
Lennujaamades ja sadamates kehtestatakse sanitaarkontroll ning viiakse sisse ankeetide täitmise nõue sarnaselt maismaa piiripunktidele.
Liinil Tallinn-Stockholm-Tallinn tuleb peatada kruiisireiside müük.
Koostöös laevafirmaga töötatakse välja ja rakendatakse meetmed viiruse leviku piiramiseks.

Riskipiirkonnad
Sotsiaalministeerium ja välisministeerium vaatavad igal hommikul üle, mis on kõrge ja keskmise riskiga piirkonnad maailmas.
12. märtsi seisuga on need riigid: Hiina, Itaalia, Iraan, Lõuna-Korea, Prantsusmaa vastavad departemangud, Saksamaa liidumaad, Tirooli liidumaa Austrias, Jaapan, Singapur ja Hispaania – Madrid, Kataloonia ja Baskimaa. Nendest riikidest tulevad Eesti elanikud ja välisriigi kodanikud peavad olema 2 nädalaks karantiinis.

Muu elukorraldus
Raamatukogud jäävad avatuks vaid piiratud ulatuses.
1. maini suletakse külastajatele muuseumid ja kinod. Etendused, kontserdid ja konverentsid on keelatud.
1. maini on keelatud spordivõistlused.
Sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes hakkab kehtima külastuskeeld.

Vabariigi Valitsus
Valitsuse kommunikatsioonibüroo
press@riik.ee
♦ Koroonaviiruse kohta leiab infot siit.
Lisatud 12.03.2020, 23:56
Muudetud 13.03.2020, 00:22


14.05.2020 “Äriklassi palat” komöödia

20200514 Palata veb

“Äriklassi palat” Aleksander Korovkini näidendi järgi tehtud komöödia
Neljapäev 14.05.2020 kell 17:00
Piletilevi
Pileti hind 20.50 – 40.50 €

Üritus on vene keeles

Kriis, epideemia ja külm teevad kurvaks ja nõrgemaks? Pakume selle hooaja kõige võimsamat antidepressanti – pilet dramaturgi Aleksander Korovkini, populaarsete seriaalide – „Türklase marss“, „Vaene Nastja“ jt. stsenarist, uuele komöödia-farsile „Äriklassi palat“. Kaks tundi naeru ja täielik nauding õigluse võidu üle – seda nii puudub meie elus! Ärge jooge tablette, ostke piletid etendusele!

Suurepärane satiirilise žanri tähtede mäng, süžee ootamatud pöörded ja üsna loomulikud tegelased muudavad etenduse külastamist vaatajate jaoks heaks kingituseks.
Olukord viib haigla palatis kokku paadunud ettevõtjat, kes on pärast pikantset operatsiooni, ning teenelist artisti-pensionäri. Ärimees ei suuda leppida hädavajaliku isolatsiooniga suure lepingu eel ning viib seda igal juhul lõpuni, vaatamata kõikidele raskustele. Edukalt peidab naabri voodis oma armukese abikaasa eest, lükkab armukese meest aknast välja, teeb veel palju arutuid tegusid ning hakkab rafineeritult vasakule ja paremale valetama! Kokkuvõtteks – täielik happy end ja kõik tegelased mõtlevad oma väärtuste üle uuesti.

Režissöör-lavastaja: Semjon Strugatšjov
Režissöör: Tatjana Vdovitšenko
Näitlejad: Venemaa rahvanäitleja Semjon Strugatšov, Venemaa teeneline artist Georgi Martirosjan, Svetlana Permjakova, Margarita Aljošina, Viktoria Zabolotnaja, Dmitri Averin.
info@studio-illusion.com
www.studio-illusion.com


16.05.2020 ”LAULVAD KITARRID”

20200516 Kitarrid ee veb

“LAULVAD KITARRID” / “ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ”
L 16.5.2020 18:00
Kultuurimaja Rugodiv, Narva
Piletilevi  – Pileti hind  10.50 – 14.50 €
Legendaarne vokaal-instrumentaalansambel “Поющие гитары” – nad olid esimesed ja jäid parimateks!
“Поющие гитары” on unikaalne kollektiiv! Esimene Nõukogude Liidu vokaal-instrumentaalansambel on endiselt noor, selle kontserdid aga laevad optimismiga ja ühendavad juba kolme põlvkonna esindajaid!

(more…)


27.09.2020 Väike Miss Narva 2020

20200927 miss_Narva veb

Kultuurimaja Rugodiv kutsub Teid üritusele “Väike miss Narva 2020”, mis toimub

27.09.2020 kell 17:00.

Lisainformatsioon telefonil +372 3573404


07.11.2020 RAFAEL – sünnipäeva soolokontsert

20201107 Rafael veb

Kultuurimaja Rugodiv kutsub Teid üritusele

“Rafael Sharafetdinov – sünnipäeva soolokontsert”, mis toimub

07.11.2020 kell 18:00.

Lisainformatsioon telefonil +372 3573404