Narva Kultuurimaja Rugodiv

20200703av

Kutsume Teid Kultuurimaja loomingulistesse kollektiividesse

Liituge meiega Facebook´is,  YouTube´s,  Twitter ja Instargam.

Direktor: telefon +372 35 72745  E-post: rugodiv@hot.ee

Sekretär: telefon +372 35 73279  E-post: kmrugodiv@mail.ru

Info: vaht, kassa +372 35 73404

KM “Rugodiv” teave kodulehele ja kultuurimaja sotsiaalsele võrgustikule jätta sellesse kausta aadressil Narva, Puškini 8, või saata e-mailile: rugodiv@estpak.eenarvarugodiv@mail.ru


COVID tõend ja selle kasutamine

Alates 9. augustist 2021 saab üldistest nõuetest suurema osalejate arvuga üritusi korraldada, kui neil osalevad üksnes negatiivse testitulemusega, COVID-19 haiguse läbi põdenud või vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. Loe pikemalt   https://www.kriis.ee/et/covid-toend-ja-selle-kasutamine

20210809 covid oiend eev

Pöörame tähelepanu, et kõik üritused toimuvad vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse korraldustele ja nõuetele COVID-19 viiruse leviku piiramiseks ürituse läbiviimise ajal.


25.09.2021 Kontsert

20210925 Smirnova v

Kutsume Teid 25. septembril 2021 kell 18.00 Kultuurimaja Rugodiv

Natalja Smirnova kontserdile kavaga “Ära ole armukade”.

Piletid KM kassas, hind 5.00 – 10.00 eurot.
Lisainformatsioon telefonil 35 73404.


19.09.2021 EK Stuudio kontsert

20210919 Kontsert veb

Kutsume Kultuurimaja Rugodiv 19. septembril 2021 kell 17:00 kontsedile

Pileti hind 3,00 eurot

Lisainformatsioon telefonil +372 3573404


03.10.2021 “Klub Kreenholm” Puhkeõhtu.

20211003 Kreenholm v

03. oktoobril 2021.a. kell 14:00 toimub Klubi “Kreenholm” puhkeõhtu.

Kutsume Teid puhkeõhtudele. Siin saate puhata, tantsida, suhelda sõpradega, kuulata head muusikat.

Pileti hind 2.00 eurot.  Täiendav informatsioon telefoni teel: +372 3573404


NARVA LINNAVALITSUS KORRALDUS 04.08.2021 nr 595-k

NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
 
04.08.2021 nr 595-k      
Narva
 
Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 791-k kehtetuks tunnistamine ja 15.01.2021. a korralduse nr 21-k muutmine
 
1. Asjaolud ja menetluse käik
Seoses Covid-19 nakkushaiguse levikuga võeti vastu Narva Linnavalitsuse järgmised korraldused:
11.11.2020. a korraldus nr 791-k „Huvikoolide õppetasu maksmisest“, mille alusel vabastati õppurid, kes viibivad Covid-19 kinnitatud haige või tema lähikontaktsena eneseisolatsioonis või ei saa osaleda õppeprotsessis huviala õppetegevuse peatamise tõttu;
15.01.2021. a korraldus nr 21-k „Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 798-k „Linna asutuste töökorraldusest“ kehtetuks tunnistamine“, mille punkti 3.2 alusel ei võeta õppetasu huvikoolides ja osalustasu Narva Kultuurimajas Rugodiv.
Praegu on Covid-19 haigestumise näitajad võrreldes korralduste andmise ajaga oluliselt madalamad. Juunikuu lõpust saavad kõik vähemalt 12aastased Eesti elanikud tasuta läbida vaktsineerimist Covid-19 vastu. Sellest tulenevalt ei ole vabastamine huvikoolide õppetasu ja Narva Kultuurimaja Rugodiv osalustasu maksmisest enam otstarbekas.
2 . Õiguslikud alused
2.1 Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise kohta sätestatut kohaldatakse ka haldusorgani poolt haldusakti muutmise suhtes.
2.2 Haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2 alusel haldusakti kehtetuks tunnistamise otsustab haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal.
3. Otsus
3.1 Tunnistada Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korraldus nr 791-k „Huvikoolide õppetasu maksmisest“ kehtetuks.
3.2 Muuta Narva Linnavalitsuse 15.01.2021. a korraldus nr 21-k „Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 798-k „Linna asutuste töökorraldusest“ kehtetuks tunnistamine“, tunnistades kehtetuks punkt 3.2.
4. Rakendussätted
4.1 Korraldus jõustub 01.09.2021. a.
4.2 Korraldust võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemise päevast arvates.
 
Katri Raik
Linnapea
 
Üllar Kaljuste
Linnasekretär

XXX Kooliteatrite festival “Kuldkalake 2021”

202111 Kuldkalake afisv

Seoses Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud ürituste ja kultuuriasutuste tundide külastamise piirangutega, teatrifestival „Kuldkalake 2021” oli 02.11-07.11.2021.

Kultuurimaja Rugodiv kutsub Teid osa võtma XXX Vabariiklikust kooliteatrite festivalist “Kuldkalake 2021”, mis toimub 02. – 07. 11.2021.
02. november kell 11.00 – festivali “Kuldkalake 2021” avamine;
07. november kell 12.00 – festivali “Kuldkalake 2021” sulgemine;
Lisainformatsioon telefeonil +372 35 72746  e-post: nataliapomazan@mail.ru

XXX Vabariikliku kooliteatrite festivali «Kuldkalake 2021» läbiviimise juhend.

Osavõtuavaldus 2021

XXX kooliteatrite festivali “Kuldkalake 2021” programm


09.08.2021 COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud

COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud. Redaktsiooni jõustumise kp: 09.08.2021.

https://www.riigiteataja.ee/akt/330072021004?fbclid=IwAR15MuvlfPKq8HsoTzFCILBpw0dC1YtPvv8r5lwCtsY149TQk97aMLUuRnc


29.07.2021 Valitsus toetas koroonaviiruse leviku piiramiseks rangemate meetmete kehtestamist

29.07.2021 | 12:18

Valitsus on juba varem otsustanud, et alates 2. augustist võib sisetingimustes toimuvatel nakkusohutuse kontrollita üritustel ja tegevustes osaleda kokku kuni 500 ja väljas kuni 1500 inimest. Tänase kokkuleppe kohaselt on alates 9. augustist siseruumides toimuvatel üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat.

Uued piirarvud kehtivad avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas konverentsidel, teatrietendustel, kontsertidel, kinoseanssidel, meelelahutusteenuse osutamisel, jumalateenistustel, muuseumides ja näitustel. Samuti puudutavad need sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust ja -haridust, täienduskoolitust ja -õpet, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist. Koole puudutavaid nõudeid arutab valitsus uuesti enne uue õppeaasta algust.

(more…)


Eelregistreerimata vaktsineerimine

Eelregistreerimata vaktsineerimine

http://web.narva.ee/ee/linnakodanikule/uudised/page:14547

KM Rugodiv: alates 22.07.2021 tööpäevadel 11:00-19:00 

Alates neljapäevast, 22. juulist on Narva kultuurimajas Rugodiv võimalik ilma eelregistreerimata COVID-19 vastu vaktsineerida. Vaktsineerimisel kasutatakse Pfizeri vaktsiini, mille teise doosi manustamise aeg on kuue nädala pärast. Vaktsineerimiskeskus on avatud tööpäeviti kell 11-19. Vajadusel korraldatakse edaspidi vaktsineerimist ka nädalavahetustel.

Head õpilased ja lapsevanemad!
Just praegu on viimane aeg tegutseda selle nimel, et ka sügis saabuks turvaliselt ja avatult meile kõigile. Vaktsineerides end praegu, saavutate sügiseks immuunsuse ja saate jätkata oma meelepäraste tegevustega: suhelda sõpradega, teha trenni, käia üritustel, reisida ja mis kõige tähtsam – käia koolis ilma distantsõppe ja eneseisolatsioonita.

(more…)


25.07.2021 Muusikalile „Troll-päev“

20210725 Troll v

Kutsume kultuurimajja Rugodiv 25. juulil 2021 kell 13.00 muusikalile „Troll-päev“
Tasuta

Ürituse korraldajad: Muusikaagentuur E-Kontsert ja Narva Kultuurimaja Rugodiv.
Lugu räägib trollidest – väikestest muinastegelastest, kes elavad lõpmatu õnne-, laulu-, tantsu- ja kallistamisseisundis. Lugu räägib samuti bergenitest – heasüdamlikud olendid, keda kuninglik kokk petab, püüdes võita võimu enda kätte. Salakaval kokk tekitab kangelastele palju vaeva, kuid hea, nagu tavaliselt, võidab kurja üle!

Koos muusikali kangelastega sukeldub publik igal sammul röövimiste ja jälituste, päästeoperatsioonide ja seiklustega sündmuste keerisesse.

Muusikaliste osade elav vokaalne esitlus, heledad kostüümid, süttiv koreograafia.

Üritus kogu perele! Etenduse kestus 1 tund ja 30 minutit ilma antraktita.
Sissepääs tasuta, kutsete alusel. Kutsed võib kätte saada KM Rugodiv.

Stsenaarium ja lavastus: Aljona Meidra
Vokaali lavastus: Paola Meidra, Aleksandr Meidra, Leona Prokopenko.
Koreograafid: Žanna Naumovskaja, Paola Meidra.
Kostüümid: Marina Borovskih
Dekoraator: Martin Aman

Täiendav informatsioon telefoni teel: +372 3573404


25.07.2021 Kontsert “Piirideta muusika”

20210725 Kontsert v

Kutsume kultuurimaja Rugodiv 25. juulil 2021 kell 17.00 kontserdile „Piirideta muusika“

Ürituse korraldajad: Muusikaagentuur E-Kontsertja Narva Kultuurimaja Rugodiv.
Kõigile kättesaadav – Kõik Facebookis ja väljaspool seda

Kontsert piiriülese koostöö raames.
KM Rugodiv kutsub muusikaarmastajaid kell 17.00 kontserdile „Piirideta muusika“, kus osalevad Eesti ja Venemaa solistid ja muusikud. Kontserdikavas on tuntud 70-80ndate poplaulud – Moslim Magomajev, Georg Ots, Aleksandra Pahmutova jt. Kontserdi osalejad: Jelena Kolomiitseva (soprano, Eesti) ja Mariinsky teatri (Venemaa) solistid. Saatjaks on Loode-Venemaa Suure Sümfooniaorkestri muusikute kvintett.

p.s. Seoses piiriületuse reeglite muutumisega ja arvestades covid-19 pandeemia asjaolusid, võib artistide koosseis muutuda.
Kontserdi kestus 1 tund 20 minutit ilma antraktita.
Sissepääs tasuta, kutsete alusel. Kutsed võib kätte saada KM Rugodiv kassas.

Täiendav informatsioon telefoni teel: +372 3573404