Ajalugu

20-03-2024

Lühike ülevaade Kultuurimaja ajaloost ja tema olukord käesoleval ajal.

Kultuurimaja «Rugodiv» oli ehitatud 1967.aastal.

Alates 1967.a. kuni 1993.a. kultuurimaja nimetuseks oli «Oktoobri 50.a. nimeline Kultuurimaja» ja oli (kuni 1992.a.) tehase «Baltijets» ametiühingu komitee nr.114 ametkondlik asutus.

003veb2

1992.aastal Kultuurimaja oli üle antud kohaliku omavalitsuse bilansile.

Narva elanike seast oli välja kuulutatud Kultuurimaja parima nime nimetamise konkurss.

1993.a. kannab Kultuurimaja nime «Rugodiv» (see on Narva linna vanaaegne nimi).

009veb

Käesoleval ajal on Kultuurimaja «Rugodiv» Narva elanike jaoks isetegevusloomingu ja vaba aja veetmise keskpunkt.

Kultuurimaja omab 478 kohalist vaatesaali massiürituste, konsertite läbiviimiseks, samuti ka kinofilmide vaatamiseks. 120-200 kohaga tantsusaali, hüviringide ja ürituste läbiviimiseks.

Kultuurimaja üldpindala on 3631,6 m².

Alates 2003.a. Narva Kultuurikeskuse kõik loomekollektiivid olid üle viidud KM «Rugodiv´i», sel viisil, nimetatud asutus jäi ainukeseks asutuseks Narva linna elanikele isetegevusloomingu ja vaba aja veetmiseks.

016veb

Kultuurimajas «Rugodiv» tegutseb 15 huvialaringi laste, noorte ja täiskasvanute jaoks. Käesoleval ajal tegutsevad nendes ringides umbes 630 inimest.

Igal aastal Kultuurimaja korraldab ja viib läbi umbes 1300 üritust. Neid üritusi külastab umbes 300 000 inimest.

2016-2018 on renoveeritud KM siseruumid. Aastal 2020 on renoveeritud KM fassaad.

20200703av


KULTUURIMAJA  AJALUGU

VIDEO You Tube`is

 FOTOALBUM

Kultuurimaja fotoarhiivi võib vaadata klõpsates loomingulise kollektiivi või ürituse nimele.