XXXI festivali “Kuldkalake 2022” juhend

08-03-2022

XXXI Vabariikliku kooliteatrite festivali «Kuldkalake 2022» läbiviimise juhend

05.04. – 10.04.2022.a.

Osavõtuavaldus 2022

Eesmärgid ja ülesanded:

 • avastada ja tunnustada kooli ja taidlusteatrite kollektiive;
 • laiendada osalejate silmaringi läbi teatrietenduste läbivaatamise ja otseselt etendustes osalemise kaudu;
 • iga noore näitleja ja vaataja aktiivses isiklikus kaasosalemises kaasa aitamine;
 • noorte seas teatrikunsti edendamine ja arendamine;
 • kollektiivide vaheliseks suhtlemiseks ja kogemuste vahetamiseks tingimuste loomine.

Läbiviimise aeg ja koht:

Festival «Kuldkalake 2022» viiakse läbi Narva linnas alates 05. kuni 10. aprillinii 2022.a. Narva Kultuurimajas «Rugodiv».

KM “Rugodiv võimaldab tehnilise personali (helioperaatori ja valgustaja).

5.aprill kell 11:00 – festivali «Kuldkalake 2022» avamine.

10.aprill kell 12:00 – festivali sulgemine.

Festivali osalejad:

 • koolide teatrikollektiivid;
 • KM ja LLM laste teatrite kollektiivid;
 • Eesti linnade teatrite kollektiivid;
 • välismaiste teatrite kollektiivid.

Osalejate vanus kuni 20. eluaastat.

Festivalil võivad olla etendused erinevates žanrites ja vormides,, alusteades dramaatilistest, muusikalistest, nukuetendustest lõpetades klounaadiga, muusikaliga, folkloorse teatriga ja plastilise draama teatriga …

Etenduste lavastamiseks võimaldame me suurt saali (478 kohta) lavaga (9,5 * 12,5) ja väikest saali (100 kohta) lavaga (2,2 * 4,2).

Festivali läbiviimise kord:

Iga etenduse kestvus – mitte rohkem kui 60 minutit.

Festivalist osavõtu kohta tuleb esitada trükitud taotlus elektroonilises variandis (vorm on lisatud) Kultuurimajja “Rugodiv” kuni 28. veebruarini 2022.

Kollektiivide ja etenduste fotod ja annotatsioonid esitada hiljemalt 05. märtsiks 2022. Etenduste annotatsioonid saadetakse koolidesse, gümnaasiumitesse, koolieelsetesse lasteasutustesse ja teistesse asututustesse.

Tuleohutustehnika eeskirjade alusel KM “Rugodiv” laval on keelatud tule kasutamine (välgumihklid, küünlad, tõrvikud jne) vett, konfette jne.

Etendustes on keelatud ksutada ebanormatiivset leksikat (etendus langeb välja konkursiprogrammist).

Autasustamine:

Festivali jooksul selguvad ja autasustatakse “Kuldkalakesega”:

2 parimat (Grand–Prix) teatrikollektiivi kahes vanuserühmas:

 • Algrühm (1.-6. klass);
 • Vanemrühm (7.-12. klass).

Igas vanuserühmas selgitatakse välja:

parim mees- ja naisroll;

teise plaani parim mees- ja naisroll.

Märkus:

Juhul, kui etenduses osalevad näitlejad on erinevatest vanuserühmadest, siis nende osaluse mingisugusse ühte vanusegrupi määratakse tema osavõtjate enamuse järgi.

Juhul, kui näitlejate arv etenduses vanuserühma järgi on ühesugune – osaluse mingisugusse ühte vanusegrupi määrab festivali žürii.

2 teatrikollektiivi II ja III koha eest igas vanuserühmas.

Žürii pool tunnistatakse alljärgnevaid nominatsioone:

 • Parim lavastus Eesti autorite teoste järgi.
 • parim režisööri lavastus;
 • parim mitteprofessionaalse režisööri töö;
 • parim näitlejate antsambel (algrühmas ja vanemas rühmas);
 • parim koreograafia ja plastika;
 • parim lavakunst;
 • parim muusikaline kujundus.

Tunnustatakse etendusi:

 • teema avaldamise aktuaalsuse eest;
 • parima žanri järjekindluse eest.

Lisatud on uued nominatsioonid: teatripedagoog ja pedagoog looja.

Žürii poolt võivad olla pakutud ka teised nominatsioonid.

Žürii märgib ära neile kõige meeldivamaid teatrifestivali “Kuldkalake 2020» näitlejate-osalejate rollid ning autasustab neid diplomite ja auhindadega.

Igale teatrikollektiivile väljastatakse diplom osalemise eest.

Märkus:

Etenduse piletihind vaatajatele

– lastele 1 euro, täiskasvanutele 2 euro.

Festivali sissemaks kollektiividele teisest linnadest – 32 eurot.

Makse saaja:

 • Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 • Aadress: Peetri plats 1, 20308 Narva
 • Tehingupartneri kood 185101
 • Viitenumber 8202017
 • Pangakonto IBAN: EE652200221027849230 Swedbank

Teatrite kollektiive, kes tulevad teistest linnadest, toitlustuse ja majutusega ei kindlustata.

Orgkomitee palub väga kohusetundlikult ja tähelepanelikult suhtuda voldikute vormistamiseks esitatud andmete õigusesse ja korreltsusesse ja XХXI Vabariikliku kooliteatrite festivali «Kuldkalake 2022».

Festivali orgkomitee

 • jätab endale õiguse lisada rida sündmusi või muuta nende osalemise aega, samuti ettenägemata sündmuste korral üritus tühistada,
 • moodustab teatrikunsti valdkonna kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide hulgast festivali žürii,
 • saadab festivaliga seotud informatsiooni,
 • vormistab festivali konkursiprogrammi.

 

Jelena Kaljadina – Direktor KM «Rugodiv»

tel./fax (+372) 3572745 e-mail: rugodiv@hot.ee

Natalia Pomazan – Spetsialist

(+372) 3572746, (+372) 56648917 e-mail: nataliapomazan@mail.ru

 

Tellimisavaldus

XXXI Vabariikliku kooliteatrite festivali «Kuldkalake 2022» osaluses

 • Kollektiivi nimetus
 • Koolilt /asutuselt
 • Registreerimisnumber (teistest linnadest)
 • Linn
 • Aadress
 • Postiindeks
 • Kontakttelefon
 • E-post
 • Kollektiividele, kes tulevad teistest linnadest
 • Kes tasub festivali sissemaksu
 • (organisatsiooni nimetus või füüsilise isiku isikukood)
 • Organisatsiooni registreerimise number või füüsilise isiku isikukood.
 • Aadress, telefon, organisatsiooni või füüsilise isiku e-post
 • Etenduse nimetus
 • Lavastuse autor, näitepala (autori nimi ja perekonnanimi)
 • Žanr (dramaatiline, muusikaline, plastiline, estraadi jne)
 • Etenduse kestvus
 • Dekoratsioonide paigaldamise ja mahavõtmise aeg
 • Režissöör vastutab informatsiooni eest, mis on seotud etenduse kestvuse, dekoratsioonide paigaldamise ajaga.
 • Vaatajate vanus (umbes: alates  1. – 4. klassini)
 • Režissööri ees- ja perekonnanimi
 • Kontaktandmed /Е-post

 

Etendusest osalejate täpne nimekiri (nimi, perekonnanimi, klass, roll).

 №  Nimi  Perekonnanimi  Кlass  Osa
         

Lisainfo, soovid: