XXXII festivali “Kuldkalake 2023” juhend

27-01-2023

XXXII Vabariikliku kooliteatrite festivali “Kuldkalake 2023” läbiviimise juhend

04.04. – 09.04.2023.a.

Osavõtuavaldus 

Eesmärgid ja ülesanded:

 • laste teatriloomingu säilitamisele, arendamisele, populariseerimisele kaasaaitamine;
 • edendada lasteteatrirühmade esinemistaseme tõstmist, osalejate loomingulise potentsiaali avamist;
 • edendada andekate, arenemisvõimeliste laste ja noorukite kaasamist teatriloomingusse;
 • avardada õpilaste silmaringi läbi teatrietenduste vaatamise, etendustes vahetu osalemise kaudu;
 • edendada iga noore näitleja ja vaataja aktiivset isiklikku osalust ning kujundada esteetilist maitset;
 • jätkata ja arendada vabariigi ühe massilisema teatrifestivali pikaajalist traditsiooni;
 • õpetada lastele pealtvaatajaks olemise kunsti;
 • lugemiskultuuri, kujutlusvõime, loovuse, fantaasia arendamine lastel ja noorukitel;
 • laste sotsialiseerimine, kaasates neid festivali tegevustesse;
 • laste väljendusvahendite kasutamise oskuse tugevdamine (intonatsioon, miimika, žest ja muud) paljastada kirjandusteose tegelaskuju kuvand erinevat tüüpi teatrites, nende loovusvalmiduse kujunemine.

Läbiviimise aeg ja koht:

Festival “Kuldkalake 2023” viiakse läbi Narva linnas alates 04. kuni 09. aprillinii 2023.a. Narva Kultuurimajas Rugodiv.

KM Rugodiv võimaldab tehnilise personali (helioperaatori ja valgustaja).

4.aprill kell 11:00 – festivali “Kuldkalake 2023” avamine.

9.aprill kell 12:00 – festivali sulgemine.

Festivali osalejad:

 • koolide teatrikollektiivid;
 • KM ja Laste Loomemaja laste teatrikollektiivid;
 • Eesti linnade teatrikollektiivid;
 • teiste riikide teatrikollektiivid.

Osalejate arv kuni 20-aastased.

Festivalile saab esitada mistahes žanri ja vormi originaallavastusi alates draama-, muusika-, nukulavastustest kuni klouniteatrite, muusikalide, folklooriteatrite ja plastilise draama teatriteni …
Pakume etenduste näitamiseks suurt saali (478 kohta) lavaga (9.5 х 12.5) ja väike saal (100 kohta) lavaga (2.20 х 4.20).

Festivali läbiviimise kord:

Maksimaalne etenduste arv igast teatrikollektiivist – 2.
Iga etenduse kestvus – mitte rohkem kui 60 minutit.

Festivalil osalemiseks tuleb esitada avaldus elektroonilisel kujul (vorm on lisatud) kultuurimajja “Rugodiv” enne 28. veebruari 2023. a.
Fotod, annotatsioonid kollektiivist ja etendustest esitada hiljemalt 10. märtsiks 2023. Etenduste annotatsioonid saadetakse koolidele, gümnaasiumidele, lasteaedadele ja teistele asutustele.
Rugodivi kultuurimaja tuleohutusreeglite kohaselt on laval keelatud kasutada tuld (välgumihkled, küünlad, tõrvikud jne), vett, konfetti jms.
Etendustel on keelatud kasutada roppusi (etendus arvatakse võistlusprogrammist välja).

Autasustamine:

Festivali käigus tuvastatakse ja autasustatakse «Kuldkalakesega»:

2 parimat (Grand–Prix) teatrikollektiivi kahes vanuserühmas:

 • Algrühm (1. kuni 6. klass);
 • Vanem (7.-12. klass).
 • Igas vanuserühmas tehakse kindlaks:
  • Parim nais- ja meesroll;
  • Teise plaani parim mees- ja naisroll.

Märkused:

Juhul, kui etenduses osalevad näitlejad erinevatest vanuserühmadest, määrab ühes rühmas osalemise selle osalejate enamus.Juhul, kui etenduses osalejate arv vanuserühmade lõikes on sama, määrab ühes vanuserühmas osalemise žürii.

– Igas vanuserühmas 2 teatrirühma II ja III koha eest.

Žürii annab välja järgmised nominatsioonid:

Parim lavastus klassika teoste põhjal.

 • parim režii lavastus;
 • mitteprofessionaalse režissööri parim töö;
 • parim näitlejate ansambel (alg- ja vanemas vanuserühmas);
 • parim koreograafia ja plastika;
 • parim stsenograafia;
 • parim muusikaline vormistus.

Märgitakse etendusi:

 • teema asjakohasuse avamise eest;
 • žanri parima väljapeetuse eest.

Žürii võib esitada ka muid kandidaate.

Teatrifestivalil “Kuldkalake 2023” osalenud näitlejate rollid, mis žüriile enim meeldisid, märgib žürii diplomi ja suveniiriga.

Osalemise eest antakse igale teatrirühmale diplom.

Märge:

Pileti hind etendusele:
lastele – 2,00 EUROT
täiskasvanutele – 3,00 EUROT
Teiste linnade gruppidele festivali tasu – 40 ЕUROT

Makse saaja:

 • Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 • Aadress: Peetri plats 1, 20308 Narva
 • Tehingupartneri kood 185101
 • Viitenumber 8202017
 • Pangakonto IBAN: EE652200221027849230 Swedbank

Korralduskomitee palub olla väga vastutustundlik ja tähelepanelik Kultuurimaja “Rugodiv” brošüüride kujundamiseks esitatud andmete vastu ja XXXII vabariikliku kooliteatrite festivali „Kuldkalake 2023“ läbiviimise täpse korralduse vastu.
Täidetud taotlusvorme aktsepteeritakse ainult elektroonilisel kujul ja need on kutseks festivalile.

 

Jelena Kaljadina – Direktor KM «Rugodiv»

tel./fax (+372) 3572745 e-mail: rugodiv@hot.ee

Natalia Pomazan – Spetsialist

(+372) 3572746, (+372) 56648917 e-mail: nataliapomazan@mail.ru

 

XXXII Vabariiklikul kooliteatrite festivalil «Kuldkalake 2023» osalemise

TAOTLUS

 • Kollektiivi nimetus
 • Kooli poolt /asutuselt
 • Registreerimisnumber (muu linn, välja arvatud Narva linn)
 • Linn
 • Aadress
 • Postiindeks
 • Kontaktandmed
 • E-post
 • Linnad, välja arvatud Narva linn
 • Kes tasub festivalitasu
  (organisatsiooni nimetus või füüsilise isiku nimi, perekonnanimi)
 • Organisatsiooni registreerimisnumber või füüsilise isiku isikukood)
 • Organisatsiooni või füüsilise isiku aadress, telefoninumber, e-posti aadress)
 • Etenduse nimi
 • Näitekirjanik, dramatiseering (autori nimi ja perekonnanimi)
 • Žanr
  (dramaatiline, muusikaline, plastiline, estraad jne)
 • Etenduse kestvus
 • Dekoratsioonide paigaldamiseks vajalik aeg
 • Dekoratsiooide mahavõtmiseks vajalik aeg
 • Lavastaja vastutab teabe eest, mis on seotud etenduse kestusega, dekoratsiooni ülespaneku ajaga.
 • Vaatajate vanus (umbes: alates 1-4 klass)
 • Režissööri nimi ja perekonnanimi
 • Kontaktandmed / Е-post

 

 

Etendusel osalejate täpne nimekiri (eesnimi, perekonnanimi, klass, roll).

 №  Nimi  Perekonnanimi  Кlass  Osa
         

Lisainfo, soovid: