Laulufestivali-konkursi “Mina Laulan” 29. – 30.04.2017.

02-05-2017

LAULUFESTIVALI – KONKURSI  „MINA LAULAN“ LÄBIVIIMISE JUHEND.

Juhend pdf .pdf1

Osavõtja taotlusvorm pdf pdf1.

 

Festivali-konkursi läbiviimise koht ja aega:

Eesti, Narva linn, Tartu Ülikooli Narva Kolledž.

29.- 30. aprill 2017.a.

Vokal logo 2017 veb

Festivali-konkursi eesmärgid ja ülesanded:

 • laste ja noorte kaasaegse vokaalkunsti populariseerimine;
 • tõsta noorte vokaalalulude esinejate kunstilist taset;
 • õpilaste ja õpetajate loominguliste kogemuste vahetamine, loominguliste koostöö eesmärgiga;
 • noorte esinejate infotoetus meediainformatsiooni vahendite kaudu;
 • andekate noorte esinejate kindlakstegemine.

Osalejad:

koolieelsed lasteasutused, koolikollektiivid, kultuurimajade ja Loomemajade laste kollektiivid, Eesti linnade laulu-vokaalkollektiivid.

 

Festivali-konkursi tingimused:

 1. Konkurss toimub kolmes nominatsioonis: estraadivokaal, rahvalaul, Pop Jazz.
 2. Konkursist võtavad osa ansamblite noored solistid, vanuses kuni 25.aastased 5 vanusekategoorias: 1 rühm – kuni 7.a.; 2 rühm – 8.- 12.a.; 3 rühm – 13. -16.a.; 4 rühm – 17.- 20.a.; 5 rühm – 21. – 25.a.

Iga osaleja võib esitada ainult 2 laulu kõigist 3 nominatsioonist.

 

Vokalistide tehnilised nõuded:

Kõik osalejad esitavad oma teoseid kasutades kvaliteetset fonogrammi (miinus): CD või flash – drive. Solistide taustalauljatele on lubatud fragmentaarselt ilma peamise partii salvestamata. Kollektiivide jaoks taustalauljaid pole lubatud. Igal helilindistusel peab olema kirjutatud loo nimetus, ansambli nimetus või esineja perekonnanimi. Fonogrammid töökettadel konkursile pole lubatud. Repertuaari asendamine on lubatud mitte hiljem, kui 3 päeva enne konkursi algust. Konkursi läbiviimise ajal on keelatud repertuaari väljavahetus.

Tund enne ürituse algust võib proovida lava ja heli (vastavalt eelneval kokkuleppel).

Fonogrammi tuleb saata  koos taotlusega  elektronposti teel.

 

Hindamise kriteeriumid:

Žürii hindab osalejaid järgnevate kriteeriumite järgi:

 • Esineja vokaalandmed.
 • Lavakuju kehastus.
 • Repertuaari kvaliteet ja selle vastavus esineja vanusega.
 • Esinemise etteaste.
 • Kostüüm.

 

Kokkuvõtte ja võitjate autasustamin.

Igas vanuse kategoorias 3-s nominatsioonis valitakse välja konkursi laureaatide kolm tiitlivõitjat (I, II, III aste), samuti ka üks võitja, kes väärib festivali-konkursi võitjatiitlit Grand-Prix. Žüriil on õigus erandjuhtudel mitte anda Grand Prix või muuta võitjate diplomite arvu mõnedes kategooriates.

Kõiki osalejaid autasustatakse diplomitega festival-konkursist osalemise eest. Laureaadid saavad diplomit ja suveniire.

Orgkomitee ei ole seotud žürii hindamisega! Žürii otsus on lõplik ja ei ole edasivaidlustatav.

 

Finantstingimused:

Festivali-konkursi finantseerimine toimub vabatahtlike annetuste ja sponsorluse arvelt. Konkursil osalemise eest iga osavõtja tasub festivali tasu summas 5 eurot.

Tuleb tasuda arve saamisel, mis paljastab Kultuurimaja (kuni aastani 15. aprill 2017).

Peate täpsustama moodustab:

Kes tasub festivali sissemaksu

(organisatsiooni nimetus või füüsilise isiku nimi ja perekonnanimi)

 • registrinumber või füüsilise isiku isikukood
 • Aadress, telefon, organisatsiooni või füüsilise isiku e-post

Antud juhend on ametlik kutse osaluseks festival-konkursil.

Festival-konkursil organiseeritud Kultuutrimaja “Rugodiv” vokaalstuudio  “Šhans” juhataja Veronika Markus.

Festival-konkursil osalemiseks on vajalik end registreerida (taotlusevorm on juurdelisatud) KM „Rugodiv“ kuni 01.aprillini 2017.a. elektronposti teel aadressil: laulan.rugodiv@mail.ru

 

Jelena Kaljadina           Direktor KM «Rugodiv»

tel./fax (+372) 3572745

rugodiv@hot.ee

Natalia Pomazan          Spetsialist

(+372) 3573281, (+372) 56648917

nataliapomazan@mail.ru

Veronila Markus           Juhataja vokaalstuudio «Šhanss»

(+372) 58285835

laulan.rugodiv@mail.ru

 

LAULUFESTIVAL – KONKURSS  „MINA LAULAN“

 1. – 30. aprill 2017.a.

Osavõtja taotlusvorm

Solist (Ees-ja perekonnanimi)

Vanus  (päev, kuu, sünniaasta)

Linn

Juhendaja ees,-ja perekonnanimi

Organisatsioon

Telefon

e-post

Laulu nimetus

Helilooja

Sõnade autor

Kestus (mitte rohkem, kui 3 minutit)

Nominatsioon : estraadivokaal, rahvalaul, Pop Jazz (vajalik allakriipsutada)

Esinejad, peale solisti  (taustalaulja, tantsijad) esinejate arv