Laulufestivali – konkursi “Mina Laulan” 20.-21.10.2018.

31-07-2018

Laulukonkurss-festival „Mina laulan“ läbiviimise kord

 

Konkurss-festivali läbiviimise koht ja aeg:

Narva Kultuurimaja Rugodiv

Aleksandr Puškini tn 8, 20308 Narva, EESTI
20.kuni 21.oktoobrini 2018

Festivali hüüdlause „Avasta enda jaoks Eesti!“, pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

Ma laulan logo2018veb

Konkurss-festivali eesmärgid ja ülesanded:

 • Laste ja noorte rahva ja kaasaegse vokaalloomingu populariseerimine;
 • Noorte esinejate vokaallauludekunstilise taseme tõstmine;
 • Osalejate ja pedagoogide loominguliste kogemuste vahetamine eesmärgiga edapsidisele koostööle;
 • Noorte esinejate informatsiooniline toetus massiteabevahendite kaudu;
 • Andekate noorte talentide leidmine.

Osalejad:

 • koolieelsed lasteasutused;
 • koolikollektiivid;
 • laste loomemajade jakultuurimajade laste kollektiivid;
 • Eesti linnade laulukollektiivid.

Konkurss-festivali tingimused:

1. Konkurss viiakse läbi kolmes nominatsioonis:

 • Estraad – vokaal
 • Rahvalaul
 • Pop – jazz

Festivali eriauhind!

Laul eesti keeles

Eesti autorite laul

2. Konkursist võtavad osa noored solistid, ansamblid vanuses kuni 25 eluaastat neljas vanusekategoorias:

 • I rühm kuni 7-aastased
 • II rühm 8 – 12-aastased
 • III rühm 13 -16-aastased
 • IV rühm17- 20-aastased
 • V rühm 21 –25-aastased

Iga osaleja võib esitada ainult 2 laulu kõigist kolmest nominatsioonist.

Tehnilised nõudmised vokalistidele:
Esinejad esitavad oma teoseid kasutades kvaliteetset fonogrammi (miinus): СDvõiflach – drive. Solistide taustalauljatele on lubatud fragmentaalselt ilma peamise partii salvestamata.
Kollektiivide jaoks taustalauljad pole lubatud. Iga helisalvestusel peab olema märgitud loo, ansambli nimetus või esineja perekonnanimi. Fonogrammid töökettadel konkursile pole lubatud. Repertuaari välja vahetamine on võimalik mitte hiljem kui 3 päeva enne konkursi algust. Repertuaari välja vahetamine konkursi ajal on keelatud. Tund aega enne ürituse algust võib proovida lava ja heli (eelnevalt kokkuleppides).

Hindamise kriteeriumid:
Žürii hindab osalejate esinemist järgmiste kriteeriumite järgi:

 • Esineja vokaaloskused
 • Lavakuju kehastus
 • Repertuaari kvaliteet ja selle vastamine esineja vanusele
 • Esinemislavastus
 • Kostüüm

Kokkuvõtete tegemine ja võitjate autasustamine.
Igas vanusekategoorias kolmes nominatsioonis valitakse välja konkursi laureaatide kolm tiitlivõitjat (I, II, III aste) ning samuti kõikide osalejate seast üks pretendent, kes on konkurss-festivali Grand Prix võitjatiitli väärt. Žüriil on õigus erandjuhtudel mitte anda Grand Prix või muuta laureaatide diplomite arvu mõnedes kategooriates. Kõik osalejad saavad osalemise eest diplomi. Laureaadid saavad diplomi ja suveniiri. Konkursi orgkomitee ei ole seotud žürii hindamisega! Žürii otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele.

Finantstingimused:
Konkurss-festivali finantseerimine toimub vabatahtlike annetuste ja sponsorluse arvelt. Konkursil osalemiseks iga osaleja tasub festivali tasu summas 10 eurot. Antud kord on ametlik kutse osaluseks konkurss-festivalile.
Konkurss-festivali piletihind – 2 eurot.

Festivali korraldaja:
Kultuurimaja Rugodiv vokaalstuudio „Šans“ juhataja.
Festivalil osalemiseks on vaja esitada sooviavaldus (vorm lisatud) Kultuurimajale Rugodiv kuni 01. oktoobrini 2018, e-posti teel –  laulan.rugodiv@mail.ru

Jelena Kaljadina           Direktor KM «Rugodiv»

tel./fax (+372) 3572745

rugodiv@hot.ee

Natalia Pomazan          Spetsialist KM «Rugodiv»

(+372) 3573281, (+372) 56648917

nataliapomazan@mail.ru

Veronila Markus           Juhataja vokaalstuudio «Šans»

(+372) 58285835

laulan.rugodiv@mail.ru

 

LAULUFESTIVAL – KONKURSS „MINA LAULAN“

20.–21. oktoobrini 2018

Osavõtja taotlusvorm

Solist (Ees-ja perekonnanimi)

Vanus (päev, kuu, sünniaasta)

Linn

Juhendaja ees,-ja perekonnanimi

Organisatsioon

Telefon

e-post

Laulu nimetus

Helilooja

Sõnade autor

Kestus (mitte rohkem, kui 3 minutit)

Nominatsioon : estraadivokaal, rahvalaul, Pop Jazz (vajalik allakriipsutada)

Esinejad, peale solisti (taustalaulja, tantsijad) esinejate arv