XXVIII festivali “Kuldkalake 2019” juhend

02-04-2019

 

XXVIII Vabariikliku kooliteatrite festivali «Kuldkalake 2019» läbiviimise juhend

Eesmärgid ja ülesanded:

•          avastada ja tunnustada kooli ja taidlusteatrite kollektiive;

•          laiendada osalejate silmaringi läbi teatrietenduste läbivaatamise ja otseselt etendustes  osalemise kaudu;

•          iga noore näitleja ja vaataja aktiivses isiklikus kaasosalemises kaasa aitamine;

•          noorte seas teatrikunsti edendamine ja arendamine;

•          kollektiivide vaheliseks suhtlemiseks ja kogemuste vahetamiseks tingimuste loomine.

Läbiviimise aeg ja koht:

Festival «Kuldkalake 2019» viiakse läbi Narva linnas alates 02. aprillist kuni 07. aprillini 2019.a. Kultuurimajas «Rugodiv».

KM “Rugodiv võimaldab tehnilise personali (helioperaatori ja valgustaja).

02. aprillil kell 10.00- festivali «Kuldkalake 2019» avamine.

07. aprillil kell 12.00- festivali sulgemine.

Festivali osalejad:

 • koolide teatrikollektiivid;
 • KM ja LLM laste teatrite kollektiivid;
 • Eesti linnade teatrikollektiivid;
 • välismaiste teatrite kollektiivid.

Soovitatav on, et osalejate vanus ei ületaks 20.aastat.

Festivali läbiviimise kord:

Iga teatrikollektiivi poolt maksimaalne etenduste arv – 2.

Iga etenduse kestvus – mitte rohkem kui 60 minutit.

Festivalist osavõtu kohta tuleb esitada trükitud taotlus ainult elektroonilises variandis (vorm on lisatud) Kultuurimajja “Rugodiv” kuni 28. veebruarini 2019.

Kollektiivide ja etenduste fotod ja annotatsioonid esitada hiljemalt 05. märtsiks 2019. a. Etenduste annotatsioonid saadetakse koolidesse, gümnaasiumitesse, koolieelsetesse lasteasutustesse ja teistesse asutustesse.

Tuleohutustehnika eeskirjade alusel KM “Rugodiv” laval on keelatud tule kasutamine (välgumihklid, küünlad, tõrvikud jne), vett, konfette jne. 

Etendustes on keelatud kasutada ebanormatiivset leksikat (etendus langeb välja konkursiprogrammist).

Autasustamine:

Festivali jooksul selguvad ja autasustatakse “Kuldkalakesega”:

2 parimat (Grand–Prix) teatrikollektiivi kahes vanuserühmas:

Algrühm (1.-6. klass);

Vanemrühm (7.-12. klass).

Igas vanuserühmas selgitatakse välja:

 • parim mees- ja naisroll;
 • teise plaani parim mees- ja naisroll.

Märkus:

Juhul, kui etenduses osalevad näitlejad on erinevatest vanuserühmadest, siis nende osaluse mingisugusse ühte vanusegrupi määratakse tema osavõtjate enamuse järgi.

Juhul, kui näitlejate arv etenduses vanuserühma järgi on ühesugune – osaluse mingisugusse ühte vanusegrupi määrab festivali žürii.

2 teatrikollektiivi II ja III koha eest igas vanuserühmas.

Žürii pool tunnistatakse alljärgnevaid nominatsioone:

Eesti Vabariigi 100.aastapäevale pühendatud!

Parim lavastus Eesti autorite teoste järgi.

 • parim režisööri lavastus;
 • parim mitteprofessionaalse režisööri töö;
 • parim näitlejate antsambel (algrühmas ja vanemas rühmas);
 • parim koreograafia ja plastika;
 • parim lavakunst;
 • parim muusikaline kujundus.

Tunnustatakse etendusi:

 • teema avaldamise aktuaalsuse eest;
 • parima žanri järjekindluse eest.

Žürii poolt võivad olla pakutud ka teised nominatsioonid.

Žürii märgib ära neile kõige meeldivamaid teatrifestivali “Kuldkalake 2019» näitlejate-osalejate rollid ning autasustab neid diplomite ja auhindadega.

Igale teatrikollektiivile väljastatakse diplom osalemise eest.

Märkus:

Etenduse piletihind vaatajatele – lastele 1 ЕURO, täiskasvanutele 2 ЕURO.

Festivali sissemaks kollektiividele teisest linnadest – 32 ЕUROT.

Makse saaja:

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Aadress: Peetri plats 1, 20308 Narva

Tehingupartneri kood 185101

Viitenumber 8202017

Pangakonto IBAN: EE652200221027849230 Swedbank

Teatrite kollektiive, kes tulevad teistest linnadest, toitlustuse ja majutusega ei kindlustata.

Orgkomitee palub väga  kohusetundlikult ja tähelepanelikult suhtuda voldikute vormistamiseks esitatud andmete õigsusesse ja korrektsusesse ja XXVIII Vabariikliku kooliteatrite festivali «Kuldkalake 2019» täpse korraldamisesse.

Jelena Kaljadina – Direktor KM «Rugodiv»

tel./fax (+372) 3572745 e-mail: rugodiv@hot.ee

Natalia Pomazan – Spetsialist

(+372) 3573281, (+372) 56648917 e-mail: nataliapomazan@mail.ru

 

Tellimisavaldus

XXVIII Vabariikliku kooliteatrite festivali «Kuldkalake 2019» osaluses

Kollektiivi nimetus

Koolilt /asutuselt

Registreerimisnumber (teistest linnadest)

Linn

Aadress

Postiindeks

Kontakttelefon

E-post

Kollektiividele, kes tulevad teistest linnadest

Kes tasub festivali sissemaksu

(organisatsiooni nimetus või füüsilise isiku nimi ja perekonnanimi)

•          Organisatsiooni registreerimise number või füüsilise isiku isikukood.

•          Aadress, telefon, organisatsiooni või füüsilise isiku e-posti aadress

Etenduse nimetus

Näitepala, lavastuse autor (autori nimi ja perekonnanimi)

Žanr

            (dramaatiline, muusikaline, plastiline, estraadi jne)

Etenduse kestvus

Dekoratsioonide paigaldamise ja mahavõtmise aeg

Režissöör vastutab informatsiooni eest, mis on seotud etenduse kestvuse, dekoratsioonide paigaldamise ajaga.

Vaatajate vanus (umbes: alates  1. – 4. klass)

Režissööri ees- ja perekonnanimi

Kontaktandmed /Е-post

Etendusest osalejate täpne nimekiri (nimi, perekonnanimi, klass, roll).

 

 №№  Nimi  Perekonnanimi  Кlass  Osa