XXVI festivali “Kuldkalake 2017” juhend

06-11-2017

zolotayariba

     XXVI Vabariikliku kooliteatrite festivali    

«Kuldkalake 2017»

läbiviimise juhend

Kuldkalake 2017 juhend pdf   pdf1

Taotlus Kuldkalake 2017 pdf1

Eesmärk ja ülesanded:

 • selgitada välja ja tunnustada kooli ja taidlusteatrite kollektiive;
 • laiendada osavõtjate silmaringi teatrilavastuste läbivaatamise kudu, vahetult etendustest osaluse kaudu;
 • aktiivselt soodustada noore näitleja ja vaataja isikliku kaasategevust;
 • jätkada ja arendada vabariigi kõige massilist tetrifestivali mitmeaastast traditsioone.

Aeg ja läbiviimise koht:

Festival «Kuldkalake 2017» viiakse läbi Narva linnas, alates 04.04.-09.04.2017.a.

KM «Rugodiv» (võimaluse korral) võimaldab tehnilist personali proovi ajaks (helioperaator, valgustaja) ja ruumid tetritarvete jaoks.

4.aprillil kell 10.00- festivali «Kuldkalake 2017» avamine.

09.aprillil kell 12.00- festivali sulgemine.

Festivali osalejad:

 • koolide teatrikollektiivid;
 • KM ja LLM laste teatrite kollektiivid;
 • Eesti linnade teatrikollektiivid;
 • välismaiste teatrite kollektiivid.

Soovitatav on, et osalejate vanus ei ületaks 20.aastat.

(Kuid erand juhtumitel, osade jaotamisel konkurrside etendustel, vanuste kriteeriumit määrab lavastaja ise).

Festivali läbiviimise kord:

Igalt teatrikollektiivilt maksimaalne etenduste arv – 2.

Iga teatrietenduse kestus – mitte rohkem, kui 40 min.

Festivalil osalemiseks tuleb esitada avaldus (avalduse vorm juurde lisdatud) Kultuurimaja «Rugodiv´i» kuni 1.märtsini 2017.a.

Kollektiivide ja etenduste fotod ja annotatsioonid esitada mitte hiljemalt, kui 1.märtsini 2017.a.

Tuleohutustehnika eeskirjade järgi Kultuurimaja «Rugodiv» laval on KEELATUD KASUTADA TULD (välgumihkel, küünlad, tõrvikud…)

Etenduses on  KEELATUD KASUTADA EBANORMATIIVSET SÕNAVARA (etendus langeb välja konkursiprogrammist).

Autasustamine:

Festivali käigus selguvad välja ja autasustatakse «Kuldkalaga»:

2 parimat (Grand–Prix) teatrikollektiivi kahes vanuserühmas:

Algrühm (1.-6. klass);

Vanemrühm (7.-12. klass).

Igas vanuserühmas selgitatakse välja:

 • parim meesosa ja parim naisosa;
 • teise plaani parim meesosa ja naisosa.

Märkus:

Juhul, kui etenduses osalevad näitlejad erinevatest vanuserühmadest, osaluse mingisugusse ühte vanusegrupi määratakse tema osavõtjate enamuse järgi.

Juhul, kui näitlejate kogus etenduses vanuserühma järgi on ühesugune – osaluse mingisugusse ühte vanusegrupi määrab festivali žürii.

2 teatrikollektiivi II ja III koha eest igas vanusegruppis.

Žürii pool tunnistatakse alljärgnevaid nominatsioone:

 • parim režisööri lavastus;
 • parim mitteelukutselise režisööri töö;
 • parim näitlejate antsambel (algrühmas ja vanemas vanuserühmas);
 • parim koreograafia ja plastika;
 • parim lavakunst;
 • parim muusikaline kujundus.

Tunnustatakse teatrietendusi:

 • teema avaldamise aktuaalsuse eest;
 • parima žanri järjekindluse eest.

Žürii poolt võivad olla tunnustatud ka teised nominatsioonid.

Žürii märgib ära neile kõige meeldivamaid näitlejate osasi – tetrifestivali «Kuldkalake 2017» osalejaid ning autasustab neid diplomitega ja auhindadega.

Igat teatrikollektiivi autasustatakse diplomiga osaluse eest.

Märkus:

Narva linna huvialakoolide korraldajatele, Narva linna režisööridele, kes kõige rohkem levitab festivali pileteid, autasustatakse tetrifestivali «Kuldkalake 2016» auhinnaga.

Etenduse pileti hind vaatajatele – 1 ЕURO.

Festivali sissemaks kollektiividele teisest linnast – 32 ЕURO.

Makse saaja:

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Aadress: Peetri plats 1, 20308 Narva

Tehingupartneri kood 185101

Viitenumber 8202017

Pangakonto IBAN: EE652200221027849230 Swedbank

Teatrikollektiivid, kes saabuvad festivalile teistest linnadest, majutamist ja toidlustamist ei tagata.

Festivali orgkomitee palub Teid väga vastutavalt ja tähelepanelikult suhtuda KM «Rugodiv» poolt esitatud andmetele, XXVI Vabariikliku kooliteatrite festivali «Kuldkalake 2017» voldikute ja täpse organisatsiooni vormistamiseks.

Jelena Kaljadina

Direktor KM «Rugodiv»

tel./fax (+372) 3572745

rugodiv@hot.ee

Natalia Pomazan

Noorsootöö spetsialist

(+372) 3573281, (+372) 56648917

nataliapomazan@mail.ru

Kuldkalake 2017 veb

Tellimisavaldus

XXVI Vabariikliku kooliteatrite festivali

«Kuldkalake 2017» osaluses

Kollektiivi nimetus

Kooli/asutuse poolt

Registrinumber (teisest linnast osalejatele)

Linn

Aadress

Postiindeks

Kontaktandmed

E-post

Kollektiividele teisest linnast

Kes tasub festivali sissemaksu

(organisatsiooni nimetus või füüsilise isiku nimi ja perekonnanimi)

 • registrinumber või füüsilise isiku isikukood
 • aadress, telefon, organisatsiooni või füüsilise isiku e-post

Etenduse nimetus

Näitepala autor, lavastus

Žanr (dramaatiline, muusikaline, plasiline, estraadiline jne.)

Näidendi kestus

Aeg dekoratsiooni paigaldamiseks

Režisöör vastutab informatsiooni eest, seotud näidendi kestusega, dekoratsiooni paigaldamise kestusega. Vaatajate vanus (umbes: alates 1.-4. klass)

Režisööri nimi, perekonnanimi

Кontaktandmed   Е-post

Etendusest osalejate põhjalik nimekiri (nimi, perekonnanimi, klass, osa).

 №№  Nimi  Perekonnanimi  Кlass  Osa

Täiendav informatsioon, soovi korral