XXIV festivali “Kuldkalake 2015” juhend

28-01-2015

 

 

Sample Image

XXIV

  Vabariikliku   

 kooliteatrite 

festivali

«Kuldkalake 2015» 

läbiviimise

juhend

Kuldkalake 2015 juhend pdf1

Taotlus Kuldkalake 2015 pdf1

 

Eesmärk ja ülesanded: 

 selgitada välja ja tunnustada kooli ja taidlusteatrite kollektiive;

 laiendada osavõtjate silmaringi teatrilavastuste läbivaatamise kudu, vahetult etendustest osaluse kaudu;

 aktiivselt soodustada noore näitleja ja vaataja isikliku kaasategevust;

 jätkada ja arendada vabariigi kõige massilist tetrifestivali mitmeaastast traditsioone. 

 

Aeg ja läbiviimise koht: 

Festival «Kuldkalake 2015» viiakse läbi Narva linnas, Kultuurimajas«Rugodiv» alates 07.04.-12.04.2015.a.

KM «Rugodiv» (võimaluse korral) võimaldab tehnilist personali proovi ajaks (helioperaator, valgustaja) ja ruumid tetritarvete jaoks. Proovide pikkus hakkab kehtima vastavalt tellitud festivalile etenduste arvu kestusele.

 7.aprillil kell 10.00– festivali «Kuldkalake 2015» avamine.

12.aprillil kell 13.00– festivali sulgemine. 

 

Festivali osalejad:

 •  koolide teatrikollektiivid;
 •  KM ja LLM laste teatrite kollektiivid;
 •  Eesti linnade teatrikollektiivid;
 •  välismaiste teatrite kollektiivid. 

Soovitatav on, et osalejate vanus ei ületaks 20.aastat.

(Kuid erand juhtumitel, osade jaotamisel konkurrside etendustel, vanuste kriteeriumit määrab lavastaja ise).

 

Festivali läbiviimise kord: 

Igalt teatrikollektiivilt maksimaalne etenduste arv – 2.

Iga teatrietenduse kestus – mitte rohkem, kui 2 tundi. 

Festivalil osalemiseks tuleb esitada avaldus (avalduse vorm juurde lisdatud) Kultuurimaja «Rugodiv´i» kuni 5.märtsini 2015.a.

Kollektiivide ja etenduste fotod ja annotatsioonid esitada mitte hiljemalt, kui 5.märtsini 2015.a. 

Tuleohutustehnika eeskirjade järgi Kultuurimaja «Rugodiv» laval on KEELATUD KASUTADA TULD (välgumihkel, küünlad, tõrvikud…) 

Etenduses on  KEELATUD KASUTADA EBANORMATIIVSET SÕNAVARA (etendus langeb välja konkursiprogrammist).

 

Autasustamine: 

Festivali käigus selguvad välja ja autasustatakse «Kuldkalaga»: 

2 parimat (Grand–Prix) teatrikollektiivi kahes vanuserühmas:

 Algrühm (1.-6. klass);

 Vanemrühm (7.-12. klass).

Igas vanuserühmas selgitatakse välja:

 • parim meesosa ja parim naisosa;
 • teise plaani parim meesosa ja naisosa.

Märkus:

Juhul, kui etenduses osalevad näitlejad erinevatest vanuserühmadest, osaluse mingisugusse ühte vanusegrupi määratakse tema osavõtjate enamuse järgi.

Juhul, kui näitlejate kogus etenduses vanuserühma järgi on ühesugune – osaluse mingisugusse ühte vanusegrupi määrab festivali žürii. 

2 teatrikollektiivi II ja III koha eest igas vanusegruppis. 

Žürii pool tunnistatakse alljärgnevaid nominatsioone: 

 •   parim režisööri lavastus;
 •   parim mitteelukutselise režisööri töö;
 •   parim näitlejate antsambel (algrühmas ja vanemas vanuserühmas);
 •   parim koreograafia ja plastika;
 •   parim lavakunst;
 •   parim muusikaline kujundus. 

Tunnustatakse teatrietendusi: 

 •   teema avaldamise aktuaalsuse eest;
 •   parima žanri järjekindluse eest. 

Žürii poolt võivad olla tunnustatud ka teised nominatsioonid. 

Žürii märgib ära neile kõige meeldivamaid näitlejate osasi – tetrifestivali «Kuldkalake 2015» osalejaid ning autasustab neid diplomitega ja auhindadega. 

Igat teatrikollektiivi autasustatakse diplomiga osaluse eest. 

Märkus: 

Narva linna huvialakoolide korraldajatele, Narva linna režisööridele, kes kõige rohkem levitab festivali pileteid, autasustatakse tetrifestivali «Kuldkalake 2015» auhinnaga. 

Etenduse pileti hind vaatajatele – 1 ЕURO.

Festivali sissemaks kollektiividele teisest linnast – 32 ЕURO.

 

Makse saaja: 

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Aadress: Peetri plats 1, 20308 Narva

Tehingupartneri kood 185101

Viitenumber 8202017

Pangakonto IBAN: EE652200221027849230 Swedbank 

 

Teatrikollektiivid, kes saabuvad festivalile teistest linnadest, majutamist ja toidlustamist ei tagata.

Festivali orgkomitee palub Teid väga vastutavalt ja tähelepanelikult suhtuda KM «Rugodiv» poolt esitatud andmetele, XXIV Vabariikliku kooliteatrite festivali «Kuldkalake 2015» voldikute ja täpse organisatsiooni vormistamiseks. 

 

Jelena Kaljadina

Direktor KM «Rugodiv»

tel./fax (+372) 3572745

rugodiv@hot.ee

Natalia Pomazan

Noorsootöö spetsialist

(+372) 3573281, (+372) 56648917

nataliapomazan@mail.ru

     

Tellimisavaldus

XXIV Vabariikliku kooliteatrite festivali

«Kuldkalake 2015» osaluses 

 

Kollektiivi nimetus

Kooli/asutuse poolt

Registrinumber (teisest linnast osalejatele)

Linn

Aadress

Postiindeks

Kontaktandmed

E-post 

Kollektiividele teisest linnast

Kes tasub festivali sissemaksu

(organisatsiooni nimetus või füüsilise isiku nimi ja perekonnanimi)

 •      registrinumber või füüsilise isiku isikukood
 •      aadress, telefon, organisatsiooni või füüsilise isiku e-post 

Etenduse nimetus

Näitepala autor, lavastus

Žanr (dramaatiline, muusikaline, plasiline, estraadiline jne.) 

Näidendi kestus

Aeg dekoratsiooni paigaldamiseks 

Režisöör vastutab informatsiooni eest, seotud näidendi kestusega, dekoratsiooni paigaldamise kestusega. Vaatajate vanus (umbes: alates 1.-4. klass) 

Režisööri nimi, perekonnanimi 

Кontaktandmed  

Е-post 

Etendusest osalejate põhjalik nimekiri (nimi, perekonnanimi, klass, osa). 

№№ Nimi Perekonnanimi Klass Osa