XXIII festivali “Kuldkalake 2014” juhend

11-02-2014

 

Sample Image

XXIII

  Vabariikliku   

 kooliteatrite 

festivali

«Kuldkalake 2014» 

läbiviimise

juhend

Kuldkalake 2014 juhend pdf1

Taotlus Kuldkalake 2014 pdf1

 

Eesmärk ja ülesanded: 

 selgitada välja ja tunnustada kooli ja taidlusteatrite kollektiive;

 laiendada osavõtjate silmaringi teatrilavastuste läbivaatamise kudu, vahetult etendustest osaluse kaudu;

 aktiivselt soodustada noore näitleja ja vaataja isikliku kaasategevust;

 jätkada ja arendada vabariigi kõige massilist tetrifestivali mitmeaastast traditsioone. 

 

Aeg ja läbiviimise koht: 

Festival «Kuldkalake 2014» viiakse läbi Narva linnas, Kultuurimajas«Rugodiv» alates 01.04.-06.04.2014.a.

Proovid toimuvad alates 07.03.- 31.03.2014.a. vastavalt graafikule.

KM «Rugodiv» (võimaluse korral) võimaldab tehnilist personali proovi ajaks (helioperaator, valgustaja) ja ruumid tetritarvete jaoks. Proovide pikkus hakkab kehtima vastavalt tellitud festivalile etenduste arvu kestusele.

Proovide läbiviimise tellimused teatada kuni 1.märtsini 2014.a

2.aprillil kell 10.00– festivali «Kuldkalake 2014» avamine.

7.aprillil kell 13.00– festivali sulgemine. 

 

Festivali osalejad:

 •  koolide teatrikollektiivid;
 •  KM ja LLM laste teatrite kollektiivid;
 •  Eesti linnade teatrikollektiivid;
 •  välismaiste teatrite kollektiivid. 

Soovitatav on, et osalejate vanus ei ületaks 20.aastat.

(kuid erand juhtumitel, osade jaotamisel konkurrside etendustel, vanuste kriteeriumit määrab lavastaja ise).

 

Festivali läbiviimise kord: 

Igalt teatrikollektiivilt maksimaalne etenduste arv – 2.

(soovitatav on, et iga režisöör teatriprograami raames esitaks mitte rohkem, kui 2!!! teatrietendust). 

Iga teatrietenduse kestus – mitte rohkem, kui 2 tundi. 

Festivalil osalemiseks tuleb esitada avaldus (avalduse vorm juurde lisdatud) Kultuurimaja «Rugodiv´i» kuni 1.märtsini 2014.a.

Kollektiivide ja etenduste fotod ja annotatsioonid esitada mitte hiljemalt, kui 1.märtsini 2014.a. 

Tuleohutustehnika eeskirjade järgi Kultuurimaja «Rugodiv» laval on KEELATUD KASUTADA TULD (välgumihkel, küünlad, tõrvikud…) 

Etenduses on  KEELATUD KASUTADA EBANORMATIIVSET SÕNAVARA (etendus langeb välja konkursiprogrammist).

 

Autasustamine: 

Festivali käigus selguvad välja ja autasustatakse «Kuldkalaga»: 

2 parimat (Grand–Prix) teatrikollektiivi kahes vanuserühmas:

 Algrühm (1.-6. klass);

 Vanemrühm (7.-12. klass).

Igas vanuserühmas selgitatakse välja:

 • parim meesosa ja parim naisosa;
 • teise plaani parim meesosa ja naisosa.

Märkus:

Juhul, kui etenduses osalevad näitlejad erinevatest vanuserühmadest, osaluse mingisugusse ühte vanusegrupi määratakse tema osavõtjate enamuse järgi.

Juhul, kui näitlejate kogus etenduses vanuserühma järgi on ühesugune – osaluse mingisugusse ühte vanusegrupi määrab festivali žürii. 

2 teatrikollektiivi II ja III koha eest igas vanusegruppis. 

Žürii pool tunnistatakse alljärgnevaid nominatsioone: 

 •   parim režisööri lavastus;
 •   parim mitteelukutselise režisööri töö;
 •   parim näitlejate antsambel (algrühmas ja vanemas vanuserühmas);
 •   parim koreograafia ja plastika;
 •   parim lavakunst;
 •   parim muusikaline kujundus. 

Tunnustatakse teatrietendusi: 

 •   teema avaldamise aktuaalsuse eest;
 •   parima žanri järjekindluse eest. 

Žürii poolt võivad olla tunnustatud ka teised nominatsioonid. 

Žürii märgib ära neile kõige meeldivamaid näitlejate osasi – tetrifestivali «Kuldkalake 2013» osalejaid ning autasustab neid diplomitega ja auhindadega. 

Igat teatrikollektiivi autasustatakse diplomiga osaluse eest. 

Märkus: 

Narva linna huvialakoolide korraldajatele, Narva linna režisööridele, kes kõige rohkem levitab festivali pileteid, autasustatakse tetrifestivali «Kuldkalake 2014» auhinnaga. 

Etenduse pileti hind vaatajatele – 1 ЕURO.

Festivali sissemaks kollektiividele teisest linnast – 32 ЕURO.

 

Makse saaja: 

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Aadress: Peetri plats 1, 20308 Narva

Tehingupartneri kood 185101

Viitenumber 8202017

Pangakonto IBAN: EE652200221027849230 Swedbank 

 

Teatrikollektiivid, kes saabuvad festivalile teistest linnadest, majutamist ja toidlustamist ei tagata.

Festivali orgkomitee palub Teid väga vastutavalt ja tähelepanelikult suhtuda KM «Rugodiv» poolt esitatud andmetele, XXIII Vabariikliku kooliteatrite festivali «Kuldkalake 2014» voldikute ja täpse organisatsiooni vormistamiseks. 

 

Jelena Kaljadina

Direktor KM «Rugodiv»

tel./fax (+372) 3572745

rugodiv@hot.ee

Natalia Pomazan

Noorsootöö spetsialist

(+372) 3573281, (+372) 56648917

nataliapomazan@mail.ru

     

Tellimisavaldus

XXIII Vabariikliku kooliteatrite festivali

«Kuldkalake 2014» osaluses 

 

Kollektiivi nimetus

Kooli/asutuse poolt

Registrinumber (teisest linnast osalejatele)

Linn

Aadress

Postiindeks

Kontaktandmed

E-post 

Kollektiividele teisest linnast

Kes tasub festivali sissemaksu

(organisatsiooni nimetus või füüsilise isiku nimi ja perekonnanimi)

 •       registrinumber või füüsilise isiku isikukood
 •      aadress, telefon, organisatsiooni või füüsilise isiku e-post 

Etenduse nimetus

Näitepala autor, lavastus

Žanr (dramaatiline, muusikaline, plasiline, estraadiline jne.) 

Näidendi kestus

Aeg dekoratsiooni paigaldamiseks 

Režisöör vastutab informatsiooni eest, seotud näidendi kestusega, dekoratsiooni paigaldamise kestusega. Vaatajate vanus (umbes: alates 1.-4. klass) 

Režisööri nimi, perekonnanimi 

Кontaktandmed  

Е-post 

Kas režisöör soovib läbi viia proovi KM «Rugodiv»?   Ja________ Ei ________

Proovid toimuvad alates 07.03.- 31.03.2014.a. 

 

Etendusest osalejate põhjalik nimekiri (nimi, perekonnanimi, klass, osa). 

№№ Nimi Perekonnanimi Klass Osa