Tantsuansambel “Jun-ost”

11-03-2021

Tantsuansambli “Jun-ost” juhendajad: Natalja Mõttus, Ljudmila Turajeva.

Muusikasaatja – Alla Šabanina.

TUNNIPLAAN 

jun-ost 2

 

20.mail 2018.a. suure kontsertprogrammiga tähistati Narva Kultuurimaja „Rugodiv“  vanima looingulise tantsukollektiivi „Jun-Ost“ 50-juubeliaastat. Tänaseks päevaks tantsukollektiivi „Jun-Ost“ on sama vana, kui Kultuurimaja „Rugodiv“.

Kuidas kõik algas.

1968.aastal Narva «50.a. oktoobri» nimelises Kultuurimajas tänapäeva nimetus KM «Rugodiv» oli loodud tantsuring Nadežda Jastrebovi juhendusel.

Esialgu oli ainult 16 inimest – tüdrukud ja poisid, kes tulid kuulutuse kaudu tantsuklubisse vastvalminud tehases “Baltijets” kaasaegsesse ja hubasesse Kultuurimajja.

Aga tõesti hubitavalt hakkas tööle tantsukollektiiv eesotsas andeka koreograafi Stanislav Fjodorovitši juhendamisel 1969.aastal.

Fedorovits

Tal oli eesmärk, ta soovis luua väikese tantsuansambli grupi. Kuid selleks oli vaja täiendada meeskonda andekaid noori, ning positiivset rolli mängis tehase „Baltijets“ traditsioonilisel käsitöö õhtu-konkursil. Neil oli palju eesmärke ja üks peamiseks eesmärgiks oli – meelitada rohkem tehase töötajaid tegelema tantsudega. Ja nii läksidki noored meeskonda, nii aktiivselt , et mõne kuu pärast kasvas suur tantsuansambel, mis sai nimeks oma nooruse ja entusiasmi järgi “Jun-Ost”.

Tantsuansambli repertuaaris ilmuvad säravad, ainulaadsed numbrid, milles kajastavad loomingulise kollektiivi laius ja mitmekesisus; püsivalt otsida oma stiili, mis kõige selgemalt väljendub suuremates koreograafia kompositsioonides lavastatud Stanislav Fjodorovitši poolt.

Järjekindlalt ansamblit võidab sümpaatia publiku seas, kuid ka  mitte ainult oma kodulinnas Narvas, vaid ka teistes linnades. Ansambli geograafia kasvab iga aastaga, kaasa arvatud Eesti Vabariigis ja teistes riigi linnades.

Alates 1970.a. tantsuansambel „Jun-Ost“ on riiklike Laulu-ja Tantsupidude alaline osaleja, vääramatult saades selle Laureaadiks.

Tõenditeks ansambli avaliku tunnustuse ja suure esinemise oskuste eest 1972.aastal omistati talle aunimetuse “Rahvakollektiiv”. Samal aastal võitis ta Põhja-Lääne piirkonna Laureaadi tiitli.

Ansamblis on kasvatanud paljud kauneid noori inimesi, mõned neist valis ka endale tantsu elukutseks. Nende seas on V.Koreškov, V.Ganjuškina, Larissa Smolina, Viktor Mõttus jne.

Ansambli hingeks olid tehase „Baltijets“ töötajad Gaik Margarjan ja Igor Miller.

Tantsunumbrite lavastamisel erinevatel aastatel osalesid tuntud koreograafide Eestist ja Leningradist, kes märkisid, ansambli liikmete kõrget meisterlikkust.

Alates 1972.a. tantsuansambel on riiklike Laulu-ja Tantsupidude alaline osaleja, läbiviidavad nii Eestis, kui ka Soomes.

Alates 1969.a.kuni 1974.a.tantsukollektiivi juhendajaks hakkas Stanislav Fjodorovitš.

Alates 1974.a. kuni 1976.a. tantsukollektiivi juhendajaks oli Leningradi Kultuuri Instituudi lõpetaja Juri Proskurjakov, kes jätkas oma eelkäija tööd, mille eesmärgiks oli veelgi paremini parandada tantsuansambli “Jun-Ost“ oskusi.

proskurjakov-junost

Kollektiivi uus etapp on seotud sellega, et 1976.a. kollektiivi hakkab juhendama Moskva Kultuuri Instituudi lõpetaja Ljubov Jakovleva, kes kohe võttis eesmärgiks noorendada kollektiivi meeskonda, võttes oma ridadesse värskeid jõude.

Oli loodud 2 ettevalmistusrühma Narva linna Kutsekoolide ja koolide parimatest õpilastest. Sel ajal toimus kollektiivi meeskonna märkimisväärne tõus, tema arv suurenes kuni 110 inimest. Ansambel saab osalejaks kõikide I etappide Üleliidulistel isetegevus festivalil ja saavutab Laureaati tiitli.

poljakova-veb

Ansambel osaleb konsolideeritud kontsertil VIII EKP Keskkomitee ametiühingu kongressil Moskvas ja „Jun-Ost“ tantsupaar  esineb XVIII Komsomoli kongressil. Suure eduga esineb antsambel vaatajate ees Olümpiamängudel-80 Tallinna Spordikompleksis.

Tantsuansambel osaleb pidevalt kõikides massiüritustes, mis toimuvad Kultuurimajas „Rugodiv“, samuti sageli esinevad kontsertidel, mille arv igal aastal on 60-70 esinemist.

1983.a. ansambel on osalenud tantsurühmade lõppkontserdil Eesti pealinna suures kontserdi-ja spordikompleksis ja eraldi tehtud riigitelevisiooni programmis.

1984-1985.a. rahvatantsuansambel „Jun-Ost“ aktiivselt  liitus Üleliidulise isetegevuse läbivaatusel, pühendatud Suure Isamaasõja 40-aasta võidule.

Alates 1976.a. kuni 1990.a. tantsukollektiivi juhendajaks oli Ljubov Poljakova.

Kõik oli ansambli eluloos – ja võidud ja rõõmud, kahtlused ja ebaedu ning olid ka  mõrudad pettumused, kuid alati oli pidev soov parandada oma oskusi, saavutada uusi kõrgusi tantsukunstis ja suur soov säilitada loominguline meeskond ja jätkata selle arendamist.

Tantsuantsambel „Jun-Ost“ täna.

Alates 1990.a. tantsukollektiivis toimus uus etapp,  juhendajateks hakkasid Viktor ja Natalja Mõttus.

Mottus Viktor ja Natalja

Viktor Mõttus lõpetas Leningradi oblasti Kultuuri ja kunsti kolledži, peale seda töötas ta umbes 10.aastat koreograafina Pikaljovis, mis asub Sankt-Peterburgi lähistel.

Peale seda, koos oma abikaasaga Natalja Mõttus´ega  naases ta tagasi Narva linna, kus ta sündis ja üles kasvas, et juhendada tantsuansamblit „Jun-Ost“, kus möödus tema noorusaeg. Tänu nende ühistele töödele 20 aastat, rahvatantsuansambel on Narvas saavutanud kõrget tasemet.

Kollektiiv “Jun-Ost” on mitmekordne võitja ja võitja paljudel rahvusvahelistel konkurssidel ja festivalidel, aga kooskõlas Narva Eesti Gümnaasiumiga tantsuring „Päikeseratas“ on Riiklike Laulu-ja Tantsupidude alaline osaleja Tallinnas.

Kollektiivi loomingulises tegevuses on palju muinasjutte, etendusi, kontserdid ja regulaarseid esinemisi Narva linna sündmustes ning Viktor Mõttus on riigi auhinna laureaat kultuuri arendamiseks  ja paljude muude auhindade võitja. Viktor ja Natalja Mõttus suhtuvad alati oma õpilastesse, nagu oleksid nad omad lapsed ja just sellepärast kollektiivis on alati palju inimesi, tundidesse tulevad isegi need õpilased, kes on juba ise tudengid või töötavad.

Alates 1995.a. ansambel „Junost“ saab endale nime  «Jun-Ost“.

Tantsuansambel «Jun-Ost» tänagi on kõige paljuliikmeline kollektiiv, kus tegeleb tantsuga umbes 100 inimest. Käesoleval ajal tantsukollektiivi juhendajaks on Natalja Mõttus.

mottus-natalja-andres

Tantsuansambli repertuuar on väga suur, programmis on rohkem, kui 150 autori lavastusi. Ansambli rikkalikus koreograafia repertuaaris on 10 muusika-tantsulisi muinasjute. Need on:

Suure armastusega ja vastutusega ansambli osalejad suhtuvad töösse nendes muinasjutudes.

Oma maagiliste muinasjutudega ansambel osaleb erinevais teatrifestivalides nii Narva linnas, kui ka Eestis.

Ansambel Jun-ost 1

Vaadata uue aasta muinasjutu fotogalerii…..

Esimesteks vaatajateks saavad alati olla lapsed linna koolieelsetest lasteasutustest ja koolidest.

Tantsukollektiivi osalejad rõõmustavad teisi oma esinemistega linna Jõulu ja uue aasta pidustustel.

Aastas tantsuansambel annab enam, kui 86 etendust, neist enam, kui 20 soolo etendusi.

Rohkem, kui 11.a. rahvatantsu festivali «Divertisment» korraldajateks on ansambli juhid Viktor ja Natalja Mõttus. Festivalile on kohale tulnud enam, kui 500 tantsijad, nagu igast Eesti nurgast, kui ka teistest riikidest.

Natalja Mõttus´e stsenaariumi järgi iga aasta viiakse läbi perekonnapidu «Ema- mu päikene».

Ansambli osalejad on osa võtnud paljudes festivalides, konkursides teistes riikides, nagu: Ungari, Valgevene, Prantsusmaa, Ukraina, Rootsi, Soome, Venemaa.

Rahvatantsuansambel «Jun-Ost» omab palju autasusi, korduvalt on autasustatud ansamblit Grand-Prix auhinnaga Rahvusvahelistel konkursidel.

Kuid kõige tähtsam on see, et ansambel on uhke oma osaliste üle, nii endiste, kui ka tegelikele. Ansambli edu on neis. Nad on kõik väga vastutustundega ja truud oma armsamale kunstitegevusele Ja seega kõik tuleb neil kenasti välja ja oma esinemistega alati hakkavd nad rõõmustama oma vaatajaid.

Kahjuks, meie seas pole enam andekat koreograafi ja suurepärast inimest – Viktor Mõttus. Meenutades teda, ei tahaks rääkida minevikust, sest niisugused silmapaistvad isikud jäävad inimeste mälestusse igavesti.

Praegu tantsuansamblit „Jun-Ost“ juhib Natalja Mõttus, teda abistab Andres Mõttus, Alla Šabanina ja Nadežda Turajeva.

Soovime sellele kollektiivile uusi lavastusi, loomingulist edu tantsukunsti arendamisel ja täname selle olulise panuse eest, mis näitab oma tegevust meie linna kultuurielus.

TUNNIPLAAN 

 

 

 

Fotogalerii KM “Rugodiv” koduleheküljel.

Fotogalerii I. Кivimäe (kontsert 11.05.2013.a.)

Fotogalerii I. Кivimäe (kontsert 10.05.2013.a.)

Video You Tube`is.

Video You Tube`is (kontsert 45. aasta “Jun-ost”).

Viktor ja Jekatertina Mõttus proovidel 2000.a.(video).

Kollektiivi «Jun-ost» fotoalbumi läbivaatlus  Facebookis:

Ansambli „Jun-Ost“ fotoalbum  1969-1990.a.

Ansambli „Jun-Ost“ 40-sünnipäeva fotoalbum 2008.a.

Viktor Mõttus´e juubelikontsert, fotoalbum 2009.a.

Uusaasta muinasjutt, fotoalbum 2010.a.

Laulu-ja tantsupidu Tallinnas, fotoalbum.

Tantsumaraton – koreograafiline projekt, fotoalbum 2011.a.

Ansamblite „Jun-Ost“ ja „Päikeseratas“ Bulgaarias, fotoalbum 2012.a.