Услуги

08-06-2018

Для проведения различных культурных мероприятий, концертов, конференций, семинаров, курсов, собраний, вечеров отдыха, праздников и общественных мероприятий Дом Культуры «Ругодив» предлагает Вам концертный зал, танцевальный зал и другие помещения.

Вместимость концертного зала 478 мест. Концертный зал предназначен для проведения концертов и спектаклей, конкурсов и фестивалей республиканского и международного уровня, а также конференций, презентаций, официальных церемоний, лекций, семинаров, общественных собраний, рекламных акций и т.д. Концертный зал оснащён современной световой аппаратурой, звуковой аппаратурой, аппаратурой для кинопоказа, обслуживаемой профессиональными специалистами.

Танцевальный зал, вместимостью 120-200 мест предназначен для проведения конференций, семинаров, общественных собраний и т.д.

Цены установлены на основании Методического руководства по расчету наемной платы при передаче городского имущества в пользование.

Решение Городской управы г.Нарвы № 2 от 14.01.2015 года.

 

.

NARVA LINNAVALITSUS

M Ä Ä R U S

Narva                                                                                                            14.01.2015.a nr 2

 

Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine

Määrus kehtestatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 30 lõikele 3

§ 1. Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kinnitamine

(1) Kinnitada Narva Kultuurimaja Rugodiv ruumide kasutamise tunnitasu:

Nr Ruum Kasutaja

Tunnitasu

(eurodes)

1. Vaatesaal Professionaalsete kollektiivide ja kommertsorganisatsioonide kontserdid 95,93
2. Vaatesaal Kultuuri- ja spordiasutused 30,45
3. Vaatesaal Linna eelarvelised ja ühiskondlikud organisatsioonid 25,73
4. Vaatesaal MTÜd (mittetulundusühingud) 27,30
5. Vaatesaal FIEd, eraisikud 33,60
6. Tantsusaal nr 20 Professionaalsed kollektiivid ja kommertsorganisatsioonid 34,51
7. Tantsusaal nr 20 Professionaalsed kollektiivid ja kommertsorganisatsioonid + DISKO 40,51
8. Tantsusaal nr 20 Kultuuri- ja spordiasutused 23,92
9. Tantsusaal nr 20 Kultuuri- ja spordiasutused + DISKO 29,92
10. Tantsusaal nr 20 Linna eelarvelised ja ühiskondlikud organisatsioonid 12,80
11. Tantsusaal nr 20 Linna eelarvelised ja ühiskondlikud organisatsioonid + DISKO 28,40
12. Tantsusaal nr 20 MTÜd (mittetulundusühingud) 13,31
13. Tantsusaal nr 20 MTÜd (mittetulundusühingud) + DISKO 28,91
14. Tantsusaal nr 20 Kaubandus ja ühiskond 29,46
15. Tantsusaal nr 20 Kaubandus ja ühiskond + DISKO 35,46
16. Tantsusaal nr 20 FIEd, eraisikud 24,93
17. Tantsusaal nr 20 FIEd, eraisikud + DISKO 30,93
18. Tuba nr 9 Professionaalsed kollektiivid ja kommertsorganisatsioonid 12,47
19. Tuba nr 9 Kultuuri- ja spordiasutused 9,35
20. Tuba nr 9 Linna eelarvelised ja ühiskondlikud organisatsioonid 8,90
21. Tuba nr 9 MTÜd (mittetulundusühingud) 9,05
22. Tuba nr 9 Kaubandus ja ühiskond 10,99
23. Tuba nr 9 FIEd, eraisikud 9,65
24. Tuba nr 15, 16 Professionaalsed kollektiivid ja kommertsorganisatsioonid 8,58
25. Tuba nr 15, 16 Kultuuri- ja spordiasutused 7,52
26. Tuba nr 15, 16 Linna eelarvelised ja ühiskondlikud organisatsioonid 7,37
27. Tuba nr 15, 16 MTÜd (mittetulundusühingud) 7,42
28. Tuba nr 15, 16 Kaubandus ja ühiskond 8,08
29. Tuba nr 15, 16 FIEd, eraisikud 7,62
30. Tuba nr 8 Professionaalsed kollektiivid ja kommertsorganisatsioonid 10,84
31. Tuba nr 8 Kultuuri- ja spordiasutused 8,97
32. Tuba nr 8 Linna eelarvelised ja ühiskondlikud organisatsioonid 7,50
33. Tuba nr 8 MTÜd (mittetulundusühingud) 7,59
34. Tuba nr 8 Kaubandus ja ühiskond 8,75
35. Tuba nr 8 FIEd, eraisikud 7,95
36. Spordisaal Professionaalsed kollektiivid ja kommertsorganisatsioonid 45,44
37. Spordisaal Kultuuri- ja spordiasutused 31,15
38. Spordisaal Linna eelarvelised ja ühiskondlikud organisatsioonid 20,71
39. Spordisaal MTÜd (mittetulundusühingud) 21,39
40. Spordisaal Kaubandus ja ühiskond 38,63
41. Spordisaal FIEd, eraisikud 32,51
42. Tuba nr  7 Professionaalsed kollektiivid ja kommertsorganisatsioonid 12,67
43. Tuba nr  7 Kultuuri- ja spordiasutused 9,40
44. Tuba nr  7 Linna eelarvelised ja ühiskondlikud organisatsioonid 8,93
45. Tuba nr  7 MTÜd (mittetulundusühingud) 9,08
46. Tuba nr  7 Kaubandus ja ühiskond 11,11
47. Tuba nr  7 FIEd, eraisikud 9,71
48. Tantsusaal nr 28 Professionaalsed kollektiivid ja kommertsorganisatsioonid 26,72
49. Tantsusaal nr 28 Kultuuri- ja spordiasutused 18,37
50. Tantsusaal nr 28 Linna eelarvelised ja ühiskondlikud organisatsioonid 17,18
51. Tantsusaal nr 28 MTÜd (mittetulundusühingud) 17,58
52. Tantsusaal nr 28 Kaubandus ja ühiskond 22,75
53. Tantsusaal nr 28 FIEd, eraisikud 19,17

(2) Kinnitada Narva Kultuurimaja Rugodiv piletite hinnad meelelahutusüritustele (piletite hinnad on koos käibemaksuga):

1) Kontserttegevus

(Teatri)etendused 2,00 eurot
Loominguliste kollektiivide kontserdid 2,00 eurot
 Uue aasta etendused ja teatraliseeritud üritused laste jõulupidudel 3,00 eurot
Riiklikele pühadele pühendatud kontserdid 1,00 euro
Teatrifestivali „Kuldkalake“ etendus 1,00 euro
 Vastlapäeva kontsert 1,00 euro

2) Festivalid ja konkursid

Sissemakse osalemise eest rahvusvahelisel teatrifestivalil „Kuldkalake“ 32,00 eurot
Sissemakse osalemise eest fotofestivalil 10,00 eurot
Sissemakse osalemise eest muudel festivalidel ja konkurssidel 12,00 eurot

3) Puhkeõhtud

Uue aasta puhkeõhtud 8,00 eurot
Puhkeõhtud jõulude ajal 6,00 eurot
Puhkeõhtud õhtusel ajal 4,00 eurot
Puhkeõhtud noortele ja lastele 2,00 eurot
Puhkeõhtud  pensionäridele 1,50 eurot
Kollektsionääride klubi 0,50 eurot

(3) Kinnitada Narva Kultuurimaja Rugodiv muude teenuste hinnad (hinnad on koos käibemaksuga):

Muud teenused

Helioperaatori häälestamisteenused väljasõiduüritustel 12,00 eurot
Paberkoopiate tegemine, 1 leht A4 0,10 eurot
Tasuline tualett tööpäevadel alates 08:00 kuni 16:00 0,30 eurot

§ 2. Rakendussätted

(1) Narva Linnavalitsuse 22.09.2004. a määrus nr 924 „Kultuurimaja Rugodiv ruumide kasutamise tunnitasu tariifide kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

.

Eduard East  
Linnapea Ants Liimets
  Linnasekretär

 

Lisa 1. 2015 Rugodiv rentpdf1