Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond teatab

02-03-2021

Alates 12. novembrist viiakse Narva linna munitsipaalomandis olevad koolid üle distantsõppele ning Narva linna haridus- ja kultuuriasutustes peatatakse ajutiselt kontaktne õppetöö, huvitegevused ja teenuste osutamine.

Viimasel ajal on mitmes Narva linna asutustes aset leidnud COVID-19 nakkuse puhangud ning haigestunud inimeste kiire kasv on muutnud koroonaviiruse leviku olukorra Narva linnas väga tõsiseks.

Eesmärgiga peatada Narva linnas COVID-19 nakkuse levik ja arvestades Terviseameti ettepanekut, viiakse Narva Linnavalitsuse korralduse alusel alates 12. novembrist Narva linna munitsipaalomandis olevad üldhariduslikud koolid üle distantsõppele.

Samuti peatatakse Narva Linnavalitsuse korraldusega alates 12. novembrist ajutiselt kontaktne õppetöö ja huvitegevused ning teenuste osutamine järgmistes linna asutustes:

Kultuurimaja Rugodiv;

– Narva Laste Loomemaja;

– Narva Muusikakool;

– Narva Kunstikool;

– Narva Noorte Meremeeste Klubi;

– Narva Spordikool Energia, sh. ujula;

– Narva Paemurru Spordikool;

– Narva Spordikeskus;

– Narva Noortekeskus.

Kontaktse õppetöö ja huvitegevuste peatamise ajal õppetasu ei võeta.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond  kultuur@narva.ee