11.12.2019.a käskkiri nr 987-k

10-03-2020

Vastavalt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna
11.12.2019.a käskkirjale nr 987-k õppetasu moodustab:
lastele ja täiskasvanutele 9 eurot kuus
pensionäridele 3 eurot kuus
alates 01.01.2020.a.