09.08.2021 COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud

03-09-2021

COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud. Redaktsiooni jõustumise kp: 09.08.2021.

https://www.riigiteataja.ee/akt/330072021004?fbclid=IwAR15MuvlfPKq8HsoTzFCILBpw0dC1YtPvv8r5lwCtsY149TQk97aMLUuRnc