02.-03.11.2019. Laulufestivali – konkursi “Mina Laulan”

30-09-2019

20191102 Laulufestval veb

Laulukonkurss-festival „Mina laulan“ läbiviimise kord 

Konkurss-festivali läbiviimise koht ja aeg:

Kultuurimaja Rugodiv

Puškini tn 8, 20308 Narva, EESTI

02. kuni 03. november 2019 

Festivali hüüdlause „Laul see on rõõm!“, pühendatud Eesti Vabariigile.

Soovime tutvustada, sõpradeks teha ning kinkida tähelepanu neile, kes on oma elu sidunud muusikaga ning luua loomingulisi sidemeid ja sõbraliku suhtlemist osalejate vahel.

Konkurss-festivali eesmärgid ja ülesanded:

 • Laste ja noorte rahva ja kaasaegse vokaalloomingu populariseerimine;
 • Noorte esinejate vokaallaulude kunstilise taseme tõstmine;
 • Osalejate ja pedagoogide loominguliste kogemuste vahetamine eesmärgiga edapsidisele koostööle;
 • Noorte esinejate informatsiooniline toetus massiteabevahendite kaudu;
 • Andekate noorte talentide leidmine.

Osalejad:  koolieelsed lasteasutusedkoolikollektiivid; laste loomemajade ja kultuurimajade laste kollektiivid; Eesti linnade laulukollektiivid.

Konkurss-festivali tingimused:

 1. Konkurss viiakse läbi kolmes nominatsioonis:
 • Estraad – vokaal
 • Rahvalaul
 • Pop – jazz
 • Festivali eriauhind!   Laul eesti keeles
 1. Konkursist võtavad osa noored solistid, ansamblid vanuses kuni 25 eluaastat neljas vanusekategoorias:

I rühm kuni –   7-aastased

II rühm 8        12-aastased

III rühm          13 -16-aastased

IV rühm          17- 20-aastased

V rühm           21 –25-aastased

Iga osaleja võib esitada ainult 2 laulu kõigist kolmest nominatsioonist.

Tehnilised nõudmised vokalistidele:

Esinejad esitavad oma teoseid kasutades kvaliteetset fonogrammi (miinus): СD või flach – drive. Solistide taustalauljatele on lubatud fragmentaalselt ilma peamise partii salvestamata.

Kollektiivide jaoks taustalauljad pole lubatud. Iga helisalvestusel peab olema märgitud loo, ansambli nimetus või esineja perekonnanimi. Fonogrammid töökettadel konkursile pole lubatud. Repertuaari välja vahetamine on võimalik mitte hiljem kui 3 päeva enne konkursi algust. Repertuaari välja vahetamine konkursi ajal on keelatud. Tund aega enne ürituse algust võib proovida lava ja heli (eelnevalt kokkuleppides).

Hindamise kriteeriumid:

Žürii hindab osalejate esinemist järgmiste kriteeriumite järgi:

 • Esineja vokaaloskused
 • Lavakuju kehastus
 • Repertuaari kvaliteet ja selle vastamine esineja vanusele
 • Esinemislavastus
 • Kostüüm

Kokkuvõtete tegemine ja võitjate autasustamine.

Igas vanusekategoorias kolmes nominatsioonis valitakse välja konkursi laureaatide kolm tiitlivõitjat (I, II, III aste) ning samuti kõikide osalejate seast üks pretendent, kes on konkurss-festivali Grand Prix võitjatiitli väärt. Žüriil on õigus erandjuhtudel mitte anda Grand Prix või muuta laureaatide diplomite arvu mõnedes kategooriates. Kõik osalejad saavad osalemise eest diplomi. Laureaadid saavad diplomi ja suveniiri. Konkursi orgkomitee ei ole seotud žürii hindamisega! Žürii otsus on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele.

Tähelepanu! Juhul, kui vanusekategooria või  nominatsioon saab kooku vähem kui 5 osalejat, võib teda ühendada naaberkategooriaga žürii liikmete otsuse alusel.

Konkursant tuleb registreerimisele üks tund enne esinemist oma vanusekategoorias vastavalt konkursikavale, mis saadetakse e-posti teel. Registreerib orgkomitees enda kohalolekut ning kontrollib taustarada.

Finantstingimused:

Konkurss-festivali finantseerimine toimub vabatahtlike annetuste ja sponsorluse arvelt. Konkursil osalemiseks iga osaleja tasub festivali tasu summas 10 eurot. Antud kord on ametlik kutse osaluseks konkurss-festivalile.

Konkurss-festivali piletihind – 2 eurot.

Festivali korraldaja:

Kultuurimaja Rugodiv vokaalstuudio „Šans“ juhataja.

Festivalil osalemiseks on vaja esitada sooviavaldus (vorm lisatud) Kultuurimajale Rugodiv kuni 20. oktoobrini 2019, e-posti teel – laulan.rugodiv@mail.ru

Jelena Kaljadina – KM Rugodiv direktor

(+372) 3572745 rugodiv@hot.ee 

Veronika Markus Vokaalstuudio „Šans“ juht

(+372) 58285835 laulan.rugodiv@mail.ru 

Natalia Pomazan – KM Rugodiv spetsialist

(+372) 56648917, 3573281 nataliapomazan@mail.ru